Допълнителни пенсии в чужбина

Допълнителни пенсии в чужбина

  • English
  • Български
  • Русский

Допълнителни пенсии в чужбина

Допълнителни пенсионноосигурителни схеми за прослужено време, преживели лица или инвалидност, създадени с цел да допълват или заместят законовите държавни пенсии.

 
Преди да подпишете договор за участие в допълнителна пенсионноосигурителна схема, проверете по какъв начин местенето/живеенето в чужбина ще се отрази на вашите пенсионни права. Ако това води до някакви неблагоприятни последици, те са незаконни.
 
Ако напуснете дадена допълнителна пенсионноосигурителна схема, поради това че се местите на работа в друга страна от ЕС, имате cъщите права като 
лицата, които остават в същата държава, но спират да плащат вноски — например защото са сменили работата си.
 
Пример
 
Фред работи 8 години в страна А за предприятие, което разполага с щедър допълнителен пенсионен пакет.
 
Той намира работа в друга държава и започва да работи за работодател, който също предлага допълнителен пенсионен пакет.
 
Фред напуска допълнителната схема в страна А, но застрахователят му казва, че придобитите му права няма да бъдат запазени, ако се премести в друга страна.
 
Фред се свързва с европейски потребителски център и получава правна помощ. В крайна сметка предишният му застраховател се съгласява да запази неговите вноски в страна А.
 
 
Пенсионните компании понякога санкционират лица, които се местят в чужбина, като отказват да им изплащат пенсии, налагат допълнителни такси или изискват от лицата да върнат натрупаните лихви.
Това е незаконно — ако ви се случи, можете да се обърнете към европейските потребителски центрове.
 
Пример
 
Ана работи 4 години за един и същ работодател в страна А, преди да се премести в страна Б, където остава за постоянно.
 
Когато се пенсионира, кандидатства за допълнителната си пенсия от страна А, но застрахователят отказва, като обяснява, че само лица, които са останали в схемата по-дълго от 5 години имат право на плащане.
 
Ана се чувства жертва на дискриминация поради решението си да се премести на работа в друга държава и съди застрахователя. Тя обаче губи делото, тъй като изискването за 5-годишно участие се отнася за всички членове на тази схема, независимо от това дали са сменили държавата, в която работят, или не.
 
Ако се преместите в чужбина, вашата предишна държава на пребиваване може да поиска от вас да възстановите всички данъчни облекчения, които сте получили за плащането на вноски за допълнителна пенсия.
Това е незаконно — за вашата допълнителна пенсия трябва да важат същите данъчни условия като за допълнителните пенсии, изплащани на пребиваващите в съответната страна.
 
 
Допълнителни пенсии в чужбина
Допълнителни пенсии в чужбина
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg