Възпитателни мерки спрямо непълнолетни извършили престъпление

Възпитателни мерки спрямо непълнолетни извършили престъпление

  • English
  • Български
  • Русский

Възпитателни мерки спрямо непълнолетни извършили престъпление

 1. предупреждение;
 2. задължаване да се извини на пострадалия;
 3. задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението;
 4. поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи;
 5. поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател;
 6. забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения;
 7. забрана на непълнолетния да се среща и да установява контакти с определени лица;
 8. забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес;
 9. задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената вреда, ако това е в неговите възможности;
 10. задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото;
 11. настаняване в социално-педагогически интернат;
 12. предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца;
 13. настаняване във възпитателно училище-интернат.
 
 
Възпитателни мерки спрямо непълнолетни извършили престъпление
Възпитателни мерки спрямо непълнолетни извършили престъпление
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg