Всичко за свидетелството за съдимост

  • English
  • Български
  • Русский

Всичко за свидетелството за съдимост

Всичко за свидетелството за съдимост

 

    Свидетелство за съдимост ви трябва тогава, когато заемате определена длъжност, упражнявате някаква свободна професия или за да получите разрешително, например за оръжие и др. То представлява документ, в който се съдържа информация за съдебното ви минало. За получаване на свидетелство за съдимост е необходимо на първо място да подадете заявление в бюрото за съдимост при Районен съд. Когато подавате заявлението, трябва да покажете също и лична карта, препис от акт за раждане или удостоверение за раждане, както и документ, с който да докажете, че сте платили необходимата държавна такса. Таксите са за: свидетелство на хартиен носител- 5 лева и електронно свидетелство- 3 лева.

   Сроковете за издаване на свидетелство за съдимост са следните:  подадено заявление по месторождението ви – веднага и не повече от 3 дни; подадено заявление чрез районен съд, който е различен от този по месторождението ви- не повече от 3 дни, откакто е постъпило заявлението; при електронния вариант- не повече от 3 дни работни дни, откакто е внесена държавната такса.

    Свидетелството за съдимост било то електронно или на хартиен носител важи до 6 месеца от датата му да издаване.

 

Всичко за свидетелството за съдимост
Всичко за свидетелството за съдимост
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg