Вещите лица

  • English
  • Български
  • Русский

Вещите лица

Вещите лица

 

    Вещите лица са експерти в дадени области, като медицина, наука, техника и др. Те не са служители на съда, а само предлагат услугите си, като вещи в дадена област. След като съдията е решил, че за делото ще има нужда, той назначава вещо лице, което пък от своя страна трябва да отговори на въпросите, които му е поставил съдията в даден срок.

    Вещи лица се назначават и в изпълнителни дела. Когато се прави опис на имот, вещото лице присъства, за да го оцени.

    Възнаграждението на вещото лице е част от съдебните разноски и се заплаща от всяка от страните по делото.

    Вещо лице може да се включи по желание на някоя от страните по делото или по инициатива на съда. След като това стане, му се дава достъп до материалите по делото, за да може да бъде изготвена примерно някоя експертиза.

    Съдията има вероятност да назначи повече от едно вещо лице, когато въпросите, на които трябва да се отговори са по- сложни и се изисква тяхната по- задълбочена проверка.

  Разбира се, към вещите лица има някои изисквания. Едно от тях е, че то трябва да бъде безпристрастно, за да е налице правилната му преценка. Ако вещото лице не се яви на съдебно заседание без уважителни причини, откаже или не представи експертизата в срок, ще му се наложи глоба. В случай, че заключението му не е вярно то носи наказателна отговорност.

  Вещото лице има срок до една седмица преди съдебното заседание да представи всичко, което се е изисквало от него да извърши. При положение, че не бъде спазен този срок, делото се отлага за друга дата.

 

Вещите лица
Вещите лица
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg