Телесни повреди

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

Телесни повреди

Домашно насилие

Какво е домашно насилие Домашно насилие е всяко действие, което представлява акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. ...

Леки телесни повреди. Реторсия

Леките телесни повреди по степен на увреждане са [...] Относно леките телесни повреди-чл.130 НК Леките телесни повреди по степен на увреждане са два вида: с разстройство на [...] на здравето без разстройство на здравето. Леки телесни повреди с разстройство на здравето Разстройство на здравето по смисъла [...] здравето без разстройство на здравето. Леки телесни повреди с разстройство на здравето ...

Здравето на човек, дори и увредено, е обект на защита поради което накърняването му съставлява телесна повреда

дейци,пострадалия Х и още няколко човека.В един фургон ядат и [...] в по-късно. Съдилищата признават, че установяването на субективната страна на телесните повреди поначало поражда трудности. Те се дължат на особеностите на [...] по-късно. Съдилищата признават, че установяването на субективната страна на телесните повреди поначало поражда трудности. Те се ...

Причиних лека телесна повреда

мъж. Падна ми пердето и го понаплясках. [...] изменения във физиологическите функции извън болката и страданието. При леките телесни повреди с причиняване на болка или страдание без разстройство на [...] във физиологическите функции извън болката и страданието. При леките телесни повреди с причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето, [...] или страдание. Съдържанието на тези увреждания се свежда до ...

Обезщетение при лека телесна повреда

разстройство на здравето извън случаите на тежка и средна телесна [...] изменения във физиологическите функции извън болката и страданието. При леките телесни повреди с причиняване на болка или страдание без разстройство на [...] във физиологическите функции извън болката и страданието. При леките телесни повреди с причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето, [...] или страдание. Съдържанието на тези увреждания ...

Престъпления против здравето - видове телесни повреди.

повреди. [...] 10. Престъпления против здравето - видове телесни повреди. Причиняването на телесни повреди е всъщност засягане на здравето на човешката личност,следователно можем да [...] да ги определим като престъпления против здравето.Законът различава три вида телесни повреди:тежка,средна и лека. Тежка телесна повреда В НК се съдържат [...] ги определим като престъпления против здравето.Законът различава три ...

Престъпления от частен характер, тъжител и тъжба.

Престъпления от частен характер, тъжител и тъжба. Кога съм “граждански ищец”? Видях кой ми спука гумите на колата и го познавам. Съседът ми нарочно отрови кучето ми! Престъпленията от частен характер са тези, за които по моя инициатива, чрез подаването на молба – частна тъжба, започва наказателното преследване на дееца (този, когото обвинявам в извършването на престъпление), като имам правото по всяко време да ...

Полицията е пред вратата ми. Ами сега? (проверка, претърсване, обиск)

Полицията е пред вратата ми. Ами сега? (проверка, претърсване, обиск) Когато звънецът на вратата е придружен с думите “Полиция, отворете.”, на първо място аз наистина трябва да отворя – законът ме задължава да съдействам на служителите на МВР. Добре е да поискам от лицата да се легитимират със своите служебни карти, което те най-вероятно ще направят и без да им подсказвам. След като установя контакт, служителят ...

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЪЖБАТА?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ТЪЖБАТА? Определена категория престъпления не се преследват по общия ред, а само при наличие на подадена от пострадалия молба, наречена частна тъжба. С предявяването й в съда се образува наказателно дело от частен характер, а подалото я лице (което е и пострадалият) се нарича частен тъжител. Такива престъпления са например: обида; клевета; лека телесна повреда; кражба, извършена от съпруг или определена категория роднини. ...

Какви правомощия имат разследващите органи?

Какви правомощия имат разследващите органи? По стечение на обстоятелствата се случи така, че да бъда обвиняем и сега ми се налага да бъда разпитан от т.нар. разследващи органи. Бях призован и сега ми предстои да отида в полицията. Всъщност кои са разследващите органи? Каква е разликата между разследващ полицай и следовател? Аз от кого ще бъда разпитан?. Имам нужда да се запозная малко по-подробно с правомощия им преди сблъсъка с тях, за ...
Телесни повреди
Телесни повреди
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg