Разпореждане с имущество на дете

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

Разпореждане с имущество на дете

Завещание. Запазена част

се разпорежда свободно със своето имущество за след смъртта си [...] поставено под запрещение, може да се разпорежда свободно със своето имущество за след смъртта си със завещание. Всяко лице може да [...] се разпорежда с цялото си имущество при условие, че не накърнява запазената част на определен кръг [...] осиновените), когато наследодателят не е оставил съпруг, е: при едно дете или низходящи от него - 1/2, а при две и повече деца [...] при две и повече ...

Продажба на имот на дете

и е необходимо да се извърши разпореждане[P1] с някои [...] В случай, че сте родител на непълнолетно дете, което разполага със собствено имущество или пари в банка и [...] че сте родител на непълнолетно дете, което разполага със собствено имущество или пари в банка и е необходимо да се извърши [...] или пари в банка и е необходимо да се извърши разпореждане [...] да защити изцяло интереса на децата. Управление на имот на дете Всеки ...

Разрешение от съда за теглене на суми на дете

родители и законни представители на малолетно дете С.Р.Р. , с [...] в качеството им на родители и законни представители на малолетно дете С.Р.Р. , с която молят да даде разрешение да изтеглят детски [...] че сумите им са необходими за закупуване на жилище за детето. Представят доказателства. Според съда е допустимо да се разреши теглене [...] на детски влогове, ако това в интерес на детето, ако изтеглените от влоговете на детето пари ще бъдат вложени [...] изтеглят исканата сума. ...

Как да направя дарение? (договор за дарение)

[...] на дарението е дребна вещ за задоволяване текущите нужди на детето, като например учебно пособие или дреха, не е необходимо съгласието [...] е ограничено в правото си да се разпорежда със свое имущество. Дарение, направено от лице, което не е навършило 18 години, е [...] дарение на политическа партия, дарителят задължително ...

Наследство по опис на наследствени дългове

се появяват проблеми на наследници с дългове на техните наследодатели. [...] В чл.130 от Семейния кодекс е записано, че родителите управляват имуществото на детето в негов интерес и с грижата на добър [...] от Семейния кодекс е записано, че родителите управляват имуществото на детето в негов интерес и с грижата на добър стопанин. Пак [...] Пак там е отбелязано и че извършването на действия на разпореждане с недвижими имоти, с движими вещи чрез формална сделка ...
Разпореждане с имущество на дете
Разпореждане с имущество на дете
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg