Как да сключа брачен договор

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

Как да сключа брачен договор

Брачен договор

БРАЧЕН ДОГОВОР Брачният договор представлява съглашение между мъж и жена, свързано Брачният договор [...] БРАЧЕН ДОГОВОР Брачният договор представлява съглашение между мъж и жена, свързано със създаването и [...] със създаването и съществуването на брачен съюз помежду им и насочено към уреждане на имуществените им [...] в случай на неговото прекратяване. В европейската правна теория брачния договор се ...

Брачен договор

Какво представлява брачния договор Договорен имущественобрачен режим се установява чрез сключването [...] Какво представлява брачния договор Договорен имущественобрачен режим се установява чрез сключването на брачен договор. Това [...] брачния договор Договорен имущественобрачен режим се установява чрез сключването на брачен договор. Това е двустранен договор, който поражда права и задължения [...] е двустранен договор, ...

Брачен договор

Какво представлява брачният договор? Брачният договор е такъв вид споразумение, което Брачният договор е такъв вид споразумение, което се сключва [...] Какво представлява брачният договор? Брачният договор е такъв вид споразумение, което се сключва между съпрузи по [...] повод на уреждане на материални/ имуществени права. Предметът на брачния договор обхваща три големи групи имуществени отношения между съпрузи, които на [...] задължения на съпрузите, възникнали през ...

Отношения между съпрузите

[...] на брака. Те немогат да бъдат предмет на договаряне с брачен договор. В Семейния кодекс се дава рамкова регламентация като не [...] брака. Те немогат да бъдат предмет на договаряне с брачен договор. В Семейния кодекс се дава рамкова регламентация като не се [...] може да бъде : имуществена разделност, законов режим на общност или договорен режим. До установяване на светското право имуществените отношения са били [...] били по подразбиране ...

Международна компетентност при развод и унищожаване на брака при отношения с международен елемент

дела и делата, свързани с родителската отговорност, както и приложимото [...] решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, както и приложимото право към развод и законна раздяла . Съгласно Регламент [...] на един от тези закони. Ако споразумението е част от брачен договор, трябва да са изпълнени изискванията за форма този договор. [...] един от тези закони. Ако споразумението е част от брачен договор, ...

Европейско удостоверение за наследство!

за наследници. Успокоение за мен бе, че процедурата е кратка [...] за мен момент. Ситуацията обаче ме накара да се замисля. Каква ще бъде процедурата, ако починалият е живял в чужбина и [...] обърна, за да го получа и сложна ли е процедурата? Какво представлява европейското удостоверение за наследство? Европейското удостоверение за наследство е [...] всички заветници с преки права върху наследството, изпълнителите ...
Как да сключа брачен договор
Как да сключа брачен договор
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg