Обезпечение на иск

Обезпечение на иск

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

Обезпечение на иск

Обезпечение на иск

Обезпечение на иск се допуска тогава, когато без него претендиращият оспорваното Обезпечение на иск се допуска [...] Обезпечение на иск се допуска тогава, когато без него претендиращият оспорваното субективно материално [...] си по евентуално решение в негова полза, при положение, че искът е подкрепен с достатъчно убедителни за съда писмени доказателства, подкрепящи [...] определения от съда размер. Когато законът постановява да се представи ...

Принудително изпълнение на вземания

Предмет на принудително [...] длъжници при условията на солидарност (пасивната солидарност е вид лично обезпечение за кредитора). Тъй като солидарните длъжници дължат едно и също [...] кредитора (единство на предмета на престацията), то последният може да иска изпълнение на цялото задължение от когото и да е от [...] общо, а не самостоятелно за солидарните ...

НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАПОВЕДНОТО ПРОИЗВОДСТВО

[...] произтича вземането им, заедно с приложенията и общите условия, ако искат да им бъде издадена заповед по чл. 410 ГПК срещу потребител, [...] съобщението“, за да укаже на зявителя , че може да подаде иск за своето вземане. Нови са и правилата за спиране на [...] заповедта, когато е издадена срещу потребител. ГПК вече предвижда, че обезпечението, което внася длъжникът – потребител, за да го постигне, е [...] до една трета ...

Нередовно или липса на изплащане на месечна издръжка на дете

месечна издръжка на дете [...] на всяка конкретна държава. При развод се осигурява подходящо финансово обезпечение на детето от родителите с цел да се гарантира неговото [...] опитва да помогне на страните да постигнат взаимно съгласие. 3.Съдебно искане: Ако писменото изискване и медиацията не доведат до решение, можете [...] да подадете съдебно искане за принудително изпълнение на ...

Какво трябва да съдържа договорът ми за лизинг?

лизинг? [...] на автомобил на лизинг аз трябва да знам, че ако искам да ползвам автомобила извън България, то трябва да имам пълномощно [...] все още е собственост на моя лизингодател и служи за обезпечение на неговите кредитори. В момента, в който бъде наложен запор [...] принцип няма клауза, която да ме ...

Образуване на изпълнително дело при публично задължение. Започване на производство

Предпоставка е наличие на неплатено в [...] съдържащо всички данни за съответното публично вземане, чието изпълнение се иска. Публичният взискател носи отговорност за съществуването на публичното вземане и [...] е в размер над 5000 лева и • не е представено обезпечение в размера на главницата и лихвите. ...

Какво е неоснователно обогатяване?

Как мога [...] напр. дължа 10 хил. лв., а съм платил 11 хил. Давността да искам обратно парите е пет години от деня на получаването на [...] облагата. Важно! Не мога да искам връщане на даденото, когато съзнателно изпълнявам свой нравствен дълг. В [...] Например, заплащайки издръжка на внуците си, не мога да я искам от тях, но мога от родителите им. Неосъществено основание Тази [...] на имуществото на друго лице, обеднелият ...
Обезпечение на иск
Обезпечение на иск
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg