АД , ЕООД

  • English
  • Български
  • Русский
Резултати за: 

АД , ЕООД

Продажба на дружествени дялове в ЕООД или ООД

ООД [...] Продажба на дружествени дялове в ЕООД или ООД Дружественият дял представлява част от капитала, с която [...] участва всеки съдружник във фирма (ООД или ЕООД). При учредяване на фирма всеки от съдружниците ще участва с [...] определен дружествен дял. Разликата между ООД и ЕООД е, че в ООД може да има двама или повече [...] съдружници, а в ЕООД има само един собственик на капитала. Когато един собственик ...

Какви документи са необходими за продажба на дружествен дял при ООД/ЕООД?

дружествен дял при ООД/ЕООД? На първо [...] ЕООД? На първо място, ако искам да купя дялове от фирма [...] ЕООД. Тази молба изпращам до управителя на ООД/ЕООД и в нея [...] фирмата. Въпросът дали да бъда приет като съдружник в ООД/ ЕООД ще се реши от Общото събрание на ООД, респективно от [...] едноличния собственик на капитала на ЕООД. Това решение се взима с мнозинство повече от три четвърти [...] Общо събрание на ООД/протокол-решение ...

Начин на регистриране на фирма- ООД и ЕООД

ЕООД [...] Начин на регистриране на фирма- ООД и ЕООД Регистрацията на дадено търговско дружество- ООД или ЕООД не е [...] това е по- препоръчително да си наемете специалист. Разликата между ЕООД и ООД е в броя на хората, притежатели на част от капитала. При ЕООД [...] заверка ще ви струва 6 лв. 3. Трябва ви учредителен акт (за ЕООД) или Дружествен договор (за ООД). Необходимо е да съдържа: име, [...] договор (за ООД). Необходимо е ...

Регистрацията на еднолично дружество с ограничена отговорност

За регистрацията [...] Регистрация на ЕООД За регистрацията на еднолично дружество с ограничена отговорност ще Ви [...] Агенция по вписванията За запазване на име За вписване на ЕООД Нотариалните и банковите такси се заплащат на място от клиента. [...] специалната оферта за Абонаментно правно обслужване. Консултирайте се онлайн ...

Процедура за обявяване на ГФО

Годишният финансов отчет на моята фирма трябва да [...] краен срок: За всички фирми, независимо дали са ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД, КД и т.н. – до 30 юни. Ако не [...] срок: За всички фирми, независимо дали са ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД, КД и т.н. – до 30 юни. Ако не обявя [...] нотариално заверено пълномощно. Ако пък реша да използвам услугите на адвокат, той ще направи това с обикновено ...

Закриване на фирма

фирма Същност на процедурата при закриване [...] ЕООД. На вписване подлежи всяко изменение на вече вписаните обстоятелства. На [...] ЕООД се извършва без ликвидация и се отъждествява с изчезването на [...] на други условия, предвидени в дружествения (ООД) или учредителния договор (ЕООД) - ако с дружествения договор е уговорен срок за съществуването на [...] ТЗ; по решение на съда - в предвидените от закона случаи; ЕООД се ...

Наследяване на Едноличен търговец

Регистрацията на Едноличен [...] на собственика 3. дейността в общия случай се осъществява при минимални административни разходи. С регистрацията на ЕТ не възниква ново юридическо лице, [...] правоотношение като държавен служител или по трудов договор в държавна администрация са несъвместими със статут на ЕТ. Евентуално решение в такива [...] ЕТ. Евентуално решение в такива случаи е да се учреди ЕООД от ...

Юридически услуги

Административно право [...] Гражданско право Административно право Трудово право Семейно и наследствено право Търговско право Наказателно [...] капитал, дялове, акции Промяна на обстоятелства във фирма Регистрация на АД [...] -специфично Регистрация на АД и ЕАД Регистрация на Европейско дружество Регистрация на ЕООД Регистрация [...] на АД и ЕАД Регистрация на Европейско дружество ...

Вписване на промени в Търговския регистър при брак или развод

брак или развод [...] също така и решение на едноличния собственик на фирмата (за ЕООД) или на съдружниците (при ООД), в което се констатира промяната. [...] да се подготви и пълномощно. Ако пълномощното не е за адвокат, то трябва да се завери нотариално. Документите се обработват от [...] документи сеп одават от лице с пълномощно, което не е адвокат. Ако работиш с нас, само разпечатваш и подписваш документите, които [...] онлайн, таксата е двойно ...

Обявяване на годишен финансов отчет (ГФО)

От малък мечтая за собствен бизнес. [...] ГФО отнема 15 мин. онлайн. Изпращаш документите сканирани по имейл и адвокат ги подава в Търговския регистър; получаваш входящ номер. Кой е [...] също там. Това, на първо място, са търговските дружества (ООД, ЕООД, АД, ЕАД, КДА, СД). Те обявяват ГФО без изключение. Своя [...] там. Това, на първо място, са търговските дружества (ООД, ЕООД, АД, ЕАД, КДА, СД). Те обявяват ГФО без изключение. Своя годишен [...] длъжен ...
АД , ЕООД
АД , ЕООД
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg