Регистрацията на акционерно дружество (АД) за извършване на банкова и застрахователна дейност в т.ч. еднолично акционерно дружество (ЕАД)

Регистрацията на акционерно дружество (АД) за извършване на банкова и застрахователна дейност в т.ч. еднолично акционерно дружество (ЕАД)

  • English
  • Български
  • Русский

Регистрацията на акционерно дружество (АД) за извършване на банкова и застрахователна дейност в т.ч. еднолично акционерно дружество (ЕАД)

Изготвяне от кантората на всички необходими учредителни документи (проспекти, протоколи, декларации, договори за управление, спесимени от подписи), инструкция за документи които следва да се представят от банка за внесен капитал и др., попълване на съответните заявления – образци, резервация на име на фирма и др. и вписване на фирмата в Търговския регистър. Срок – до 3 месеца, в зависимост от вида акции. Цена на адвокатската услуга 1700 лв. При представителство и договаряне на услуги от Централния депозитар (относно безналични ценни книжа) се заплаща допълнително възнаграждение по договаряне. При представителство и договаряне за издаване на акции на приносител се заплаща допълнително възнаграждение по договаряне. При непарична вноска се договаря допълнително възнаграждение.

Допълнително се заплащат държавни такси в полза на Агенция по вписванията: За запазване на име 50 лева  - препоръчително За вписване на АД/ЕАД за извършване на банкова или застрахователна дейност - 1700 лв; Нотариалните и банковите такси се заплащат на място от клиента.

Към всяка такса се прибавя комисионна на банката.

Вижте специалната оферта за Абонаментно правно обслужване.

Регистрацията на акционерно дружество (АД) за извършване на банкова и застрахователна дейност в т.ч. еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Регистрацията на акционерно дружество (АД) за извършване на банкова и застрахователна дейност в т.ч. еднолично акционерно дружество (ЕАД)
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg