Община Варна насърчава бизнеса с бързи визи за строеж

Община Варна насърчава бизнеса с бързи визи за строеж

  • English
  • Български
  • Русский

Община Варна насърчава бизнеса с бързи визи за строеж

Община Варна насърчава бизнеса с бързи визи за строеж

 
Според изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ) през 2011 година издаването на строително разрешително от общината отнема повече от 150 дни. Останалите градове в антикласацията са далеч под рекордните показатели на рекордното варненско протакане.
 
По същото време на български език излиза книгата на Робърт Клитгард “Корумпираните градове”. Четивото е базирано на мащабното изследване, което доказва, че именно срокът за издаване на разрешително за строеж е една от мерните единици за отчитане на корупцията в дадена градска администрация...
 
Ако за заветните подписи на главен архитект и кмет във Варна преди се чакаше по над 5 месеца, то осигуряването на документацията за тях и най-вече - изработването на Подробен устройствен план за терена, върху който ще развива инвестиционното намерение, отнемаше най-малко година.
 
Каква е картината днес?
 
В момента издаването на разрешително за строеж в община Варна отнема между 2 и 4 седмици, според сложността на проекта, показва репортерска проверка. Около месец е нужен за изработка и съгласуване на ПУП.
 
Усилията на администрацията са впрегнати в създаването на режим, който да премахне потребността от ПУП и инвестиционното намерение да се осъществява само със строителна виза, чието издаване отнема съвсем приемливите 14 дни.
 
Статистиката (всички издадени разрешителни за строеж вече се публикуват на електронната страница на общината) показва, че през 2011 г. община Варна е издала 190 разрешителни за строеж. 177 е броят им през 2012 г. През 2013 г. кметът Иван Портних делегира издаването на разрешителни за сгради 5-а и 6-а категория на районните администрации и така броят на оформените документи в общината започва да пада.
 
Така от началото на 2015-а досега главният архитект се е подписал под 111 разрешителни за строеж, но за целия град. Заедно с кметствата броят им е над 300.
 
Далеч по-показателни са цифрите с издадените Подробни устройствени планове, без които в момента не може да бъде издадено разрешително за строеж във Варна. През 2011 г. те са едва 128. През 2012-а са 233. През 2013-а обаче - с влизането на новата администрация в общината - бройката набъбва до 757.
 
Така на висока скорост натрупаните край бюрата на служителите и дори по коридорите в ресорната дирекция купища папки започват да се топят и да изчезват. През 2014-а готовите ПУП-ове вече са 690, а за първите 9 месеца на 2015-а са 526.
 
Готовият ПУП все още отнема време на инвеститорите, заради сложната процедура по съгласуването му с няколко институции, преди предаването му за одобрение в общината.
 
Именно този дълъг път за сдобиване със заветния документ ще бъде отрязан рязко с изработване на така наречените Планове за регулация и застрояване за територията на цялата община.
 
Варна е разделена на 29 микрорайона и над 20 селищни образувания. Оказва се, че много малка част от микрорайоните имат план за застрояване, а повечето от селищните образувания не разполагат дори с първоначална регулация, коментира Иван Портних.
 
“През последните 20 години Варна буквално беше съсипана градоустройствено. Първо над 10 години се проточи изработването на Общ устройствен план и градът се застрояваше по т.тар. Временни правила, в които се работеше с план-извадки. Така се стигна до несъразмерното строителство на нови сгради в центъра, до хаоса в “Бриз”-овете и до застрояването на селищните образувания без никаква идея за улици и сервизни терени”, коментират архитекти.
 
Липсата на План за застрояване, както и неуредиците около мегаломанския проект за околовръстния бул. “Варна”, са причина обитателите на кв. “Изгрев” и до днес да нямат водоснабдяване и канализация, което стана причина за серия от протести. Невъзможно е изграждането на улици с нормална ширина, тротоари, детски площадки в един от най-скъпите райони на града - “Траката”. Пак по същата причина - липсващ актуален план за застрояване, който да наложи на собствениците да преместят оградите на имотите си и да освободят определеното при регулацията място за обслужващата инфраструктура. Планът за регулация на по-голямата част от местността е от... 1961 г.
 
Морално остарели са и плановете на всички райони в града: повечето са издавани през 80-те години, в някои са заложени несъществуващи и невъзможни за реализация днес обекти. Така например в ПРЗ на район “Възраждане”-4 преди 35 години е предвидено изграждане на училище. Днес такова все още няма, собствениците на терените (които така и не са били отчуждени навремето), обаче не могат да получат ПУП за тях заради древните социалистически планове. В съседната местност Пчелина планът за регулация е от 80-те години, но никога не е бил приложен на практика.
 
Наличните ПРЗ-та за “Аспарухово” са правени до 1983 година, за “Младост” - до 1994-а, за “Приморски” - между 1973-та и 1993-а, за “Владиславово” - 1994-а. Широкият център е планиран за последно през 80-те. Последното ПРЗ за центъра на града е от 1984 г., но дори той е обжалван в съда и не е заменен с нов, който поне да ограничава височината и гъстотата на строителството тук. Това става повод за абсурдни решения на Експертния съвет по устройство на територията. Той е с вързани ръце при одобряването на проекти, като този на ул. “Братя Шкорпил”, например - архитектите в Експертния съвет са убедени, че новото строителство там не се вписва в облика на централната улица, но нямат нужната нормативна база, за да не го одобрят, без да бъдат атакувани в съда за това.
 
В последните 14 години, до 2013-а, в община Варна не е завършена нито една процедура по изработване на план за регулация и застрояване. Правени са само регулации на няколко селищни образувания.
 
В същото време само през 2014-а и 2015-а г. стартира работата по 7 ПРЗ за различни микрорайони на територията на града. За 5 от тях вече има изпълнители - за 2 микрорайона в “Аспарухово”, за по 1 в “Младост” и във “Владиславово” и за СО “Вилите”. Така за получаване на разрешително за строеж в тези зони вече няма да е нужно изработването на ПУП. Всички допустими параметри на строежа, както и връзките с електромрежата, водоснабдяване и канализация са заложени в готовия план на района. За инвеститора ще е достатъчно да извади само виза за строителство, за което ще са нужни не повече от 14 дни. Така процедурата от идеята до първата копка може да бъде сведена до месец плюс периода, нужен за изработка на самия архитектурен проект.
 
Сериозно предизвикателство е и актуализацията на приетия след серия от скандали и протести през 2012-а Общ устройствен план. Неотдавна Иван Портних наложи вето на промяна на ОУП, според която стотици имоти на територията на общината, по искане на собствениците им, трябваше да бъдат преобразувани от предназначени за озеленяване в такива за застрояване.
 
Следват проектите за “отпушване” на града чрез разширяване на бул. “Цар Освободител” и превръщането му в алтернативна връзка с магистрала “Хемус”, чрез пробив на бул. “Сливница” от “Ян Хунияди” до “Атанас Москов” и нова връзка за качване на магистралата, чрез довършване на бул. “Левски” до ул. “Девня”. Готови са и проектите за нови паркове - във “Възраждане” и “Младост”, както и идейна готовност за превръщане в парк на някогашната промишлена зона до кв. “Победа”.
 
Естественото развитие на Варна на юг вече няма да бъде възпрепятствано от дългогодишните проблеми с водоснабдяването на кварталите и вилните зони отвъд канала. Реконструкцията на главния водопровод за кварталите “Аспарухово”, “Галата”, село Звездица, селищните образувания “Боровец-юг” и “Прибой”, преминаващ по жп линиите и под канала море-езеро, слага край на ВиК авариите в този голям район на Варна.
 
Преимущество е и приетият Воден мастърплан на града, който регулира в перспектива всяка подмяна на тръби и включване на нови мощности.
 
Община Варна насърчава бизнеса с бързи визи за строеж
Община Варна насърчава бизнеса с бързи визи за строеж
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg