НС разисква промени в дейността на дружествата със специална инвестиционна цел

НС разисква промени в дейността на дружествата със специална инвестиционна цел

  • English
  • Български
  • Русский

НС разисква промени в дейността на дружествата със специална инвестиционна цел

Група депутати предлагат да отпадне забраната дружествата със специална инвестиционна цел, които секюритизират недвижими имоти, да инвестират в други дружества

 
Група депутати предлагат в законодателството, което урежда секюритизацията на недвижими имоти и парични вземания (вещни права или права върху парични вземания да се материализират в ценни книжа, предлагани публично) в Република България, да отпадне забраната дружествата със специална инвестиционна цел, които секюритизират недвижими имоти, да инвестират в други дружества, както и да се премахне изискването вземанията, които могат да бъдат секюритизирани, да не са предмет на правен спор.
Предвижда се възможността една трета от активите на дружеството със специална инвестиционна цел да могат да бъдат инвестирани в други дружества, опериращи на пазара на недвижими имоти на територията на страната. Обсъжда се за защита на инвеститорите да се въведе изискване дружествата, които инвестират в строителни фирми, да ползват задължителни консултации за инвестициите си от страна на лицензирани инвестиционни консултанти.
На следващо място, с Проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел се въвеждат изисквания за разкриване на информация по отношение на инвестициите, които да осигурят съответната прозрачност и информираност на инвеститорите за активите предмет на секюритизация и риска, който носят. За да се осигури защита на инвеститорите, се предлага уставът на дружества, които секюритизират спорни вземания, изрично да предвиди това, както и информацията, че ще бъдат секюритизирани спорни вземания, да се посочва и в проспектите за увеличаване на капитала на дружествата със специална инвестиционна цел.
 
НС разисква промени в дейността на дружествата със специална инвестиционна цел
НС разисква промени в дейността на дружествата със специална инвестиционна цел
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg