МС иска национална уредба за европейско удостоверение за наследство

МС иска национална уредба за европейско удостоверение за наследство

  • English
  • Български
  • Русский

МС иска национална уредба за европейско удостоверение за наследство

МС иска национална уредба за европейско удостоверение за наследство

 
Министерският съвет предлага въвеждане на правила за признаване и изпълнение на съдебни решения и издаване на европейско удостоверение за наследство въз основа на Регламент (ЕС) № 650/2012 от 4 юли 2012 г. С този акт, който започва да се прилага по отношение на наследяването на лица, починали на 17 август 2015 г. или след тази дата, се въвеждат единни правила относно компетентността и приложимото право в областта на наследяването в ЕС, както и признаване и изпълнение на актове в тази област. С новите разпоредби се определят съдът, пред който заинтересованата страна може да поиска признаване на чуждестранно съдебно решение и допускане на изпълнението на съдебно решение, както и съдилищата, пред които може да се обжалват разпорежданията на съда.
Проектът на Закон за допълнение на Гражданския процесуален кодекс предвижда още с цел бързото и ефективно уреждане на наследяване с трансгранични последици в рамките на Съюза наследници, заветници с преки права върху наследството и изпълнители на завещания или управители на наследствено имущество, на които се налага в друга държава членка да докажат правното си положение или да упражнят правата си, да могат да поискат издаване на европейско удостоверение за наследство като компетентен за издаването му е районният съд по последния постоянен адрес на починалия.
МС иска национална уредба за европейско удостоверение за наследство
МС иска национална уредба за европейско удостоверение за наследство
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg