Италия: Електронното правосъдие е пряк път за бързо правосъдие и борба с корупцията

Италия: Електронното правосъдие е пряк път за бързо правосъдие и борба с корупцията

  • English
  • Български
  • Русский

Италия: Електронното правосъдие е пряк път за бързо правосъдие и борба с корупцията

 
Съветът на Софийска адвокатска колегия, съвместно с Миланската адвокатска колегия и Асоциация на жените адвокати проведе международна конференция на тема „ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ: България – възможности и предизвикателства. Италия – реализация и опит. Добри европейски практики.”
Конференцията беше с участието от българска страна на водещи специалисти в областта на електронното правосъдие, участвали в разработването на правилата как то да се реализира в България. От италианска страна участваха адвокати и специалисти по организация и управление на организационни процеси, които са участвали във въвеждането на електронизацията на гражданския процес в адвокатската колегия в Милано и изобщо в Италия.
 
Лекторите адв. Христо Копаранов и адв. Емилиян Арнаудов, управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Попов и Партньори”, представиха същността и обхвата на електронното правосъдие, както и вижданията си относно ползите, до които въвеждането му би довело. Бяха изтъкнати редица проблеми на съдебната система, които могат да бъдат повлияни чрез електронизация: съществена бързина, по-малко административни разходи, повече прозрачност, по-малко корупция и др. Изтъкнати бяха предизвикателствата и рисковете, които крие въвеждането на електронно правосъдие, като се дадоха конкретни препоръки как да се постигнат най-добри резултати при най-малко негативи.
 
Лекторите посочиха възможността производствата, при които не се изисква ищецът и ответникът да се явяват лично по делата, да се разпределят между всички районни съдии, независимо от града, в който се намират и така да се намали неравномерната натовареност на съдилищата. Бяха представени данни, че над половината от делата в най-натоварените съдилища са именно такъв тип производства. Препоръчано бе всички държавни органи и адвокати задължително да работят в електронна платформа и да ползват единен мейл за връзка с правосъдието, а в бъдеще гражданите да имат постоянен електронен адрес, а юридическите лица – електронен адрес на управление. Препоръчано бе създаването на точки за достъп до съдебната система в по-малките населени места, което ще намали социалния ефект от реформата, като едновременно с това да създаде присъствие на държавността там. Подчертано бе, че електронизацията ще улесни достъпа на трудно подвижни лица и на лица с намалени зрителни способности.
 
Гостите от Италия разкриха своя опит от въвеждането на електронно правосъдие в гражданското правораздаване, разказаха за отношението на магистратите към нововъведенията, а също и показаха практически как се осъществява работата по едно електронно дело. Впечатление направи, че ползите, които българските експерти теоретично очакват да се случат след електронизацията, реално са настъпили в Италия. Конкретно бяха представени данни за близо десетократно намаляване на времето, в което приключва едно дело, както и конкретни резултати в борбата с корупцията.
 
Лекторите представиха и добри практики в други Европейски държави като Португалия и Испания.
 
 
Италия: Електронното правосъдие е пряк път за бързо правосъдие и борба с корупцията
Италия: Електронното правосъдие е пряк път за бързо правосъдие и борба с корупцията
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg