Адвокат виртуален офис Варна

Виртуален офис на Адвокат Данова Варна

  • English
  • Български
  • Русский
Уважаеми клиенти,
 
Продължилият поход на COVID-19 в целия свят накара адвокатските кантори да засилят инфраструктурата си, тъй като офисите са затворени, а адвокатите и служителите са принудени да работят отдалечено.
 
На основание Заповед № РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването относно мерките във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 (коронавирус инфекцията) и забраната за провеждане на всякакви масови мероприятия на закрито в цялата страна, нашата кантора преустановява дейността си в офиса до 27.03.2020г. в гр. Варна , ул. „Добротица“ № 3, ет. 2; 
 
За общата ни сигурност, за спазване на предвидените мерки и правила, но без  прекъсване процеса на работа с всички вас предлагаме ''виртуален'' офис. Какво представлява ''виртуалния'' офис? 
 
Виртуалният офис  е онлайн базирана среда за провеждане на консултации с адвоката, чрез сайта, която имитира качествата на директна среща във физическия  офис. Адвоката и клиента  могат да участват в онлайн срещи на живо, да общуват помежду си, да водят дискусии наред с други функции. Подобно на физическия  офис страните могат да обсъдят свободно и спокойно всички касаещи страната отговори с нужната ефективна дискусия. 
 
Моля, преди да запишете час за консултация в нашия виртуален офис, запознайте се с цените за консултация на кантората. Същите не подлежат на промяна и предоговаряне. Не предлагаме безплатни консултации, не извършваме консултации по телефон, ако не са предварително заплатени. Извършваме консултации в почивни и празнични дни, както и след работното време на кантората - 09:00-18:00 часа, като цената на консултацията се таксува двойно.
 
Когато заплащате консултацията по банков път, следва плащането да постъпи в банковата сметка на кантората или да приложите платежно нареждане, с което да удостоверите извършеното заплащане на услугата.
 
БАНКОВАТА СМЕТКА НА КАНТОРАТА Е СЛЕДНАТА:
BG42STSA93000017569526
 
Предоставеният тук списък с цени на адвокатски услуги се отнасят единствено и само за устни консултации.  При запитване, ще бъде предоставена допълнителна и/или уточняваща информация за цената на всяка една допълнителна адвокатска услуга, която не намирате в настоящата ценова листа.

Консултация с адвокат - цена

  • за устен съвет, консултиране, относно процедура по медиация без участието на адвоката в нея и справка в съдебни и административни места и др. - 100 лв; 
 
 
 

 

Виртуален офис на Адвокат Данова Варна
Виртуален офис на Адвокат Данова Варна
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg