Юридически услуги Варна новини 6

Юридически услуги Варна новини

  • English
  • Български
  • Русский

Пленумът на ВАС реши – ще има Трета колегия

Пленумът на ВАС реши – ще има Трета колегия Трета, касационна, колегия ще бъде създадена във Върховния административен съд. Това е решил днес Пленумът на ВАС, научи "Правен свят". Присъствали са 79 съдии, 48 от ...
20.10.2015

Община Варна насърчава бизнеса с бързи визи за строеж

Община Варна насърчава бизнеса с бързи визи за строеж Според изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ) през 2011 година издаването на строително разрешително от общината отнема повече от 150 дни. Останалите градове в антикласацията ...
20.10.2015

Без книжка до 1 година за участници и организатори на гонки

Без книжка до 1 година за участници и организатори на гонки Водачите, участвали в гонки, да бъдат с отнета книжка до 1 година преди съдът да уточни отговорността им. Това гласи законопроект за изменение на ...
19.10.2015

Английски магистрат беше отстранен от поста си, защото помогнал на бежанец

Английски магистрат беше отстранен от поста си, защото помогнал на бежанец Съдия от Централна Англия е бил отстранен дисциплинарно, след като извадил 40 паунда от собствения си джоб за съдебната глоба на бежанец. Това съобщи ...
30.09.2015

Управителите на търговски дружества подлежат на осигуряване

Управителите на търговски дружества подлежат на осигуряване На основание чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекса за социално осигуряване подлежат на осигуряване управителите и прокуристите на търговски дружества и на едноличните търговци и на ...
30.09.2015

Приходната администрация изяснява някои аспекти на издаване на кредитно известие

Приходната администрация изяснява някои аспекти на издаване на кредитно известие Съгласно чл. 115, ал. 1 и ал. 3 от ЗДДС при намаление на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е ...
28.05.2015

Кога е задължително да се проведе консултация с работниците при уволнение?

Кога е задължително да се проведе консултация с работниците при уволнение? Правото на Европейския съюз трябва да се тълкува в смисъл, че допуска национална правна уредба, въвеждаща задължение за уведомяване и провеждане на консултации с ...
28.05.2015

Парламентът обсъжда промени в правомощията на митническите органи

С цел хармонизиране на националното законодателство с митническото законодателство на Европейския съюз и разработената от Европейската комисия и Световната митническа организация Рамка на компетентностите за митническата професия в ЕС Министерският съвет внася предложение за въвеждане ...
28.05.2015

Неясното обозначаване на произход на стоки е заблуждаваща реклама

Неясното обозначаване на произход на стоки е заблуждаваща реклама За да се представи произход на продукт от конкретна област или територия, законодателят е въвел като отличителен белег и географско означение. Въпреки че по отношение на ...
20.05.2015

МС иска национална уредба за европейско удостоверение за наследство

МС иска национална уредба за европейско удостоверение за наследство Министерският съвет предлага въвеждане на правила за признаване и изпълнение на съдебни решения и издаване на европейско удостоверение за наследство въз основа на Регламент (ЕС) № ...
19.05.2015

Проект! ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ

Проект! ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОН ЗА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ §1. Чл.45, ал.1,т.11 се изменя така: 11. а) предписване и отпускане на разрешени за употреба лекарства, предназначени за домашно лечение на територията на страната; ...
18.05.2015

Промяната в Конституцията е с една цел – промяна на ВСС

Промяната в Конституцията има една цел – промяна на Висшия съдебен съвет, който всъщност в парламентарното му измерение беше избран от ГЕРБ. Очевидно е, че трябва да има и едно признание след оценките, които се ...
12.05.2015

Как става изискуем банковият кредит?

Моментът, в който настъпва предсрочната изискуемост на кредита, е датата, на която волеизявлението на банката, че счита кредита за предсрочно изискуем, е достигнало до длъжника - кредитополучател и то ако са били налице обективните предпоставки ...
11.05.2015
Юридически услуги Варна новини
Юридически услуги Варна новини
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg