Тотална щета на моторно превозно средство

  • English
  • Български
  • Русский

Тотална щета на моторно превозно средство

 

                                                           Изплащане на обезщетение

 
Застрахованите потребители на застрахователни услуги по застраховка ,,Каско’’ или потърпевшите с имуществени вреди по застраховка ,,Гражданска отговорност’’ на автомобилистите са на мнение, че с моторното им превозно средство е настъпила т.нар. тотална щета. В Кодекса за застраховането е вписано какво всъщност представлява ,,тотална щета.
 
 „Тотална щета на моторно превозно средство е увреждане, при което стойността на разходите за необходимия ремонт надвишават 70 на сто от действителната му стойност.“
Важно е за потребителите на застрахователни услуги да са наясно, че ако веднъж бъде прекратена регистрацията в КАТ поради настъпила „тотална щета“, повече няма да бъде възможно същият автомобил да бъде регистриран в КАТ, дори и всички повреди по него да бъдат отремонтирани.
 Преди изплащане на обезщетение, определено като тотална щета на моторно превозно средство, регистрирано в Република България, застрахователят изисква от ползвателя на застрахователна услуга удостоверение от компетентните регистрационни органи за прекратяване на регистрацията на моторното превозно средство, в което е отбелязано, че прекратяването на регистрацията е поради настъпилата тотална щета.
 Тотална щета на моторно превозно средство е увреждане, при което стойността на разходите за необходимия ремонт надвишават 70 на сто от действителната му стойност. Стойността на разходите за необходимия ремонт се определя съгласно определения способ за обезщетяване въз основа на:
1. издадена от сервиз проформа фактура - при възстановяване в натура на вредите, или
2. експертна оценка - при изплащане на парично обезщетение.
 
 Тотална щета на моторно превозно средство
 Тотална щета на моторно превозно средство
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg