ПРАВА НА ВЛАДЕЛЕЦА ЗА РАЗНОСКИТЕ И ПОДОБРЕНИЯТА НАПРАВЕНИ В ЧУЖД ИМОТ

ПРАВА НА ВЛАДЕЛЕЦА ЗА РАЗНОСКИТЕ И ПОДОБРЕНИЯТА НАПРАВЕНИ В ЧУЖД ИМОТ

  • English
  • Български
  • Русский

ПРАВА НА ВЛАДЕЛЕЦА ЗА РАЗНОСКИТЕ И ПОДОБРЕНИЯТА НАПРАВЕНИ В ЧУЖД ИМОТ

Законът урежда владението като факт не само за да му се даде защита. Той урежда и отношенията между владелеца и собственика на вещта. Това са преди всичко отношенията във връзка с разноските, направени за чуждата вещ.
Тези отношения се уреждат от 3С (закон за собствеността).
Владелецът не е собственик, но той фактически упражнява правата на собственика. Той държи и ползва чуждата вещ като своя - събира плодовете, които тя му дава. Но за да получи добиви от вещта, владелецът прави разноски за нейното поддържане, за да може да се получават плодовете от нея - храни животните, строи, наторява и засява земята, засажда дървета. Собственикът на земята може да стане собственик и на насажденията, и на постройките върху нея. Защо тогава владелецът прави разноски, сади и строи. Той прави всичко това, защото смята, че ще стане собственик чрез придобивната давност, защото вярва, че ще го направи собственик след 5 или 10 години на непрекъснато владение.
Но не винаги това става. Преди изтичане на давностния срок собственикът си виндицира имота, връща си владението. При това получава имота си облагороден, засаден, застроен. Стойността му се е увеличила вследствие разноските, направени от владелеца. Излиза, че единият - собственикът - се е обогатил, а другият - владелецът - обеднява. Правото обаче не позволява неоснователно обогатяване - всеки, който е получил нещо без основание, е длъжен да го върне. 
 ПРАВА НА ВЛАДЕЛЕЦА ЗА РАЗНОСКИТЕ И ПОДОБРЕНИЯТА НАПРАВЕНИ В ЧУЖД ИМОТ
 ПРАВА НА ВЛАДЕЛЕЦА ЗА РАЗНОСКИТЕ И ПОДОБРЕНИЯТА НАПРАВЕНИ В ЧУЖД ИМОТ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg