Нередовно или липса на изплащане на месечна издръжка на дете

  • English
  • Български
  • Русский

Нередовно или липса на изплащане на месечна издръжка на дете

 Нередовно или липса на изплащане на месечна издръжка на дете 
 
Издръжката на дете след развод е важен правен аспект, който се регулира от законодателството на всяка конкретна държава. При развод се осигурява подходящо финансово обезпечение на детето от родителите с цел да се гарантира неговото правилно възпитание, образование и развитие. Ако родителят, който трябва да плаща утвърдената издръжка, не изпълнява задължението си, има няколко стъпки, които могат да бъдат предприети за осигуряване на плащането:
 
1.Писмено изискване: Първата стъпка е да изпратите писмено изискване до родителя, който не плаща издръжката, в което да го призовете да изпълни задължението си. В изискването трябва да уточните сумата на издръжката, начина на плащане и сроковете, в които трябва да бъдат изпълнени плащанията.
2.Медиация: В някои случаи може да се обърнете към медиатор, който може да помогне в постигането на споразумение между родителите относно плащането на издръжката. Медиацията е процес, при който независима трета страна се опитва да помогне на страните да постигнат взаимно съгласие.
3.Съдебно искане: Ако писменото изискване и медиацията не доведат до решение, можете да подадете съдебно искане за принудително изпълнение на задължението за издръжка. Съдът ще проучи доказателствата и може да нареди на родителя, който не плаща, да изпълни задължението си или да приложи други мерки, като извършване на гаранционно задържане или други финансови санкции.
4.Изпълнително производство: Ако съдът нареди издръжката да бъде платена, но родителят все още не я плаща, можете да започнете изпълнително производство. Това включва прилагане на различни мерки за принудително изпълнение, като например запор или изпълнение на имущество, с цел получаване на средствата за издръжката.
 
Важно е да потърсите съвет от адвокат или специалист, който ще ви предостави конкретна информация и подкрепа във вашия случай.При нужда от съдействие ни потърсете на тел. 0895645940
                           
 
 Нередовно или липса на изплащане на месечна издръжка на дете
 Нередовно или липса на изплащане на месечна издръжка на дете
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg