Какви са правата и задълженията на работодателя и работника в България?

Какви са правата и задълженията на работодателя и работника в България?

  • English
  • Български
  • Русский

Какви са правата и задълженията на работодателя и работника в България?

 Какви са правата и задълженията на работодателя и работника в България
 
В България работодателите и работниците имат определени права и задължения, които са регулирани от законодателството. 
 
Правата на работодателя включват:
- Правото да изисква от работника да изпълнява задълженията си своевременно и качествено;
- Правото да дава на работника указания и да установява правила за работата;
- Правото да налага дисциплинарни мерки, ако работникът не изпълнява задълженията си;
- Правото да прекратява трудовото правоотношение при наличие на законови основания.
 
Задълженията на работодателя включват:
- Задължението да предостави на работника безопасни и здравословни условия за работа;
- Задължението да заплати възнаграждение на работника в размер и срокове, определени в трудовото правоотношение;
- Задължението да осигури социални гаранции на работника, като здравно и пенсионно осигуряване;
- Задължението да спазва правата на работника, определени в законодателството.
 
Правата на работника включват:
- Правото на достойно възнаграждение;
- Правото на безопасни и здравословни условия за работа;
- Правото на отпуски и почивни дни;
- Правото на защита от дискриминация и моббинг;
- Правото на синдикална дейност и колективно договаряне.
 
Задълженията на работника включват:
- Задължението да изпълнява задълженията си своевременно и качествено;
- Задължението да спазва правилата за работа, установени от работодателя;
- Задължението да съхранява тайната на фирмата;
- Задължението да спазва установените срокове и процедури за изготвяне на документи и доклади. 
 
В случай на нарушения на правата или задълженията на работодателя или работника, съответната страна може да бъде обект на правни мерки и санкции, предвидени в законодателството.
 Какви са правата и задълженията на работодателя и работника в България?
 Какви са правата и задълженията на работодателя и работника в България?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg