Защита на владението

Защита на владението

  • English
  • Български
  • Русский

Защита на владението

Защита на владениетопродължение

 

Защита на нарушеното владение  може да се предяви само при нарушено владение. А нарушението ще е всяко действие, с което се отстранява напълно или отасти фактическата власт на владелеца върху вещта. Няма значение намерението на  нарушителя – да присвои  вещта или просто да увреди владелеца. Нарушението може да се изрази не само в преки фактически действия, но и чрез заплашване. Например едно лице  заплашва, че ще стреля срещу съседа си, ако той започне постройката в имота си и така го заставя да не строи. Няма нарушение , ако действията се извършват със съгласиео на владелеца или когато те се извършват от управомощени държавни органи, например съдебен изпълнител, въвод въ владение, отнемане на владението при условията н чл. 80 от ЗС , обиск и др.

Владението може да бъде защитавано срещу всяко нарушение. Нарушител може да бъде всеки. Затова и ответник може да бъде всяко лице, което нарушава владението. Няма значение дали нарушителя е действал пряко за себе си  или за другиго.Ответник обаче, може да бъде  и последващ владелец, който е получил владението от нарушителя, тъй като с действията си той продължава да пречи и на първоначалния владелец да упражнява фактическата власт върху имота.

Защита на отнетото  владение  има за предмет прекратяване  на нарушението или възстановяване на владението, ако то е било отнето. Ако  в имота е извършена промяна, например направена е постройка, защитата ще има за цел  връщане  на имота в състояние, което се е намирал преди нарушението и следователно искане ответника да премахне построййката. Ако с нарушението са причинени вреди може да се иска обезщетение.

 Защита на владението
 Защита на владението
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg