Запор на трудово възнаграждение или пенсия

Запор на трудово възнаграждение или пенсия

  • English
  • Български
  • Русский

Запор на трудово възнаграждение или пенсия

Запор на трудово възнаграждение или  пенсия се извършва чрез изпращане на запорно съобщение до работодателя или до НОИ / за пенсии/ и съобщение до длъжника. На запор подлежат не само основното трудово възнаграждение, но  и   всякакво друго парично възнаграждение /по граждански договори,  по договор за управление и контрол,  премии  и други / . Изчисляването се извършват за всеки месец,  като отбора на всички възнаграждения /основно трудово,  допълнителни премии/  се изважда сумата за осигуровки и данъци,  удържани за сметка на лицето и размерът на запора се изчислява  от чистата  парична сума /нето/ , която лицето трябва да получи.  При преизчисляването не се изважда суми,  които се удържат на лицето за кредити или някакви други форми на изплащане,  за които лицето се е съгласило  доброволно да се изплащат периодично.

 При дело за издръжка,  се запорира цялата сума,  която трябва да се изплаща на месец.  В този случай не важи несеквестируем минимум.  Например,  ако лицето получаването месечно 500 лв. има задължения за издръжка 300 лв месечно работодателят следва да удържи 300 лв и да заплаща цялата сума на запора.

 Много често при налагането на запори на  банкови сметки,  където длъжниците получават своите заплати практически може да се получи да се запоррира  цялата сума по сметката е тя да се явява несеквестируема.  В този случай длъжникът следва да представи  извлечение от банковата сметка на съдебния изпълнител,  в  което да се вижда  какви са приходите по тези сметки и да поиска от него вдигане на запор,   ако те се явяват несеквестируеми.

 

 

 Запор на трудово възнаграждение или пенсия
 Запор на трудово възнаграждение или пенсия
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg