ЗАКОНОВ РЕЖИМ НА РАЗДЕЛНОСТ

ЗАКОНОВ РЕЖИМ НА РАЗДЕЛНОСТ

  • English
  • Български
  • Русский

ЗАКОНОВ РЕЖИМ НА РАЗДЕЛНОСТ

   Встъпващите в брак могат да изберат режима  си  на имуществените си отношения  при  сключване
   на граждански брак като представят декларация за избрания законов режим на разделност.
   Режимът на имуществените отношения  може да бъде   променян   по   време   на   брака  и  всяка
   промяна  се отбелязва в акта за граждански брак и в централният електронен регистър.
   При     законовия       режим      на    разделност,придобитите по време на брака права са  лично
   притежание  на  придобилия  го  съпруг.   Всеки  съпруг има право при прекратяване на брака да
   получи   част   от   стойността   на   придобитото от  другия  съпруг по  време на брака  затова че,
   е допринесъл с труд ,средства,с грижи за децата работа в домакинството.  
   Ако   съпругът    се    разпорежда  със семейното  жилище   което е  лична  собственост  на единия
   съпруг то тогава ще е необходимо съгласието на  другия   съпруг ,   ако   те     нямат  друго    общо
   собствено   жилище   или   лична   собсвеност на  всеки един от съпрузите, но ако липсва съгласие
   разпореждането се извършва с разрешенито на съда , който  трябва да установи  че не се вреди
   на  интересите   на  ненавършилите  пълнолетие деца и семейството.
   Съпрузите        са      отговорни    солидарно     за задължения     на   семейството   и  разходите за  
   нуждите на семейството .    Всичко  закупено   от съпрузите   по   време на   брака се смята че е за
   нуждите на семейството.
 
   Адриан Димитров 

 

                                    
 ЗАКОНОВ РЕЖИМ  НА  РАЗДЕЛНОСТ
 ЗАКОНОВ РЕЖИМ  НА  РАЗДЕЛНОСТ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg