Фиктивен управител – как да назначим подставено лице във фирмата

Фиктивен управител – как да назначим подставено лице във фирмата

  • English
  • Български
  • Русский

Фиктивен управител – как да назначим подставено лице във фирмата

Фиктивен управител – как да назначим подставено лице във фирмата

 
 Това е лице, което само привидно управлява фирмата, а всъщност да служи само като фасада, докато компанията се управлява от друг. Услугата nominee director е широко разпространена в чужбина и особено в офшорните зони. Дали обаче тя е приложима и в България?
 
Какъв е смисълът от фиктивен управител?
Идеята е, че докато има фиктивен управител, реалният такъв остава скрит. Той запазва анонимност. Лицето, което взима решения, е различно от посоченото в Търговския регистър. Най-често това е полезно за чужди граждани, които искат да прикрият доходи в страната или пък да постигнат данъчна оптимизация.
 
Как се случва на практика?
По закон управителят в България има изключително голяма власт. Той има пълното право да представлява фирмата – да сключва договори, да назначава служители, да тегли кредити и т.н. Твърде рисковано е тези отговорности да бъдат поверени на фиктивен управител. Затова, когато някой предлага тази услуга, се сключва договор между подставеното лице и собственика на фирмата, с който се ограничават драстично правата на управителя.
 
Има ли приложение в България?
Факт е, че някои компании имат фиктивен управител. Това обаче е изключително опасно. Ограниченията, посочени в предния параграф, които се договарят между собственик и управител, на практика не могат да бъдат приложени. Това е така, защото всякакви договорки за ограничаване на представителната власт на управителя на една фирма нямат действие по отношение на трети лица. Това означава, че управителят може да назначи един служител, дори и в договора му със собственика на фирмата да пише, че той няма това право. Трудовият договор си е съвсем действителен, защото служителят няма как да знае, че правата на управителя са ограничени. Законът защитава неговият интерес.
 
Проблемът с анонимността
В някои случая, чрез уговаряне на различни обезщетения и механизми за сигурност, рискът с представителната власт би могъл да бъде контролиран. Тук обаче идва друг проблем – в Търговския регистър се вписва не само управителят, но и собственикът на фирмата. Данните в регистъра са публични и всеки може да ги види с няколко клика. Това означава, че, освен фиктивен директор, фирмата трябва да има и фиктивен собственик.
 
На практика реалният собственик на фирмата остава формално без никакви права върху нея. Да, той има договор с доставчика на услугата “фиктивен управител”, но каква гаранция е това?
 
Има ли заобиколен път?
Може да се каже, че да и много хора го практикуват. Вместо даден човек да регистрира фирмата на свое име, той я регистрира на свой близък. Близкият е достатъчно доверен човек, на когото може да се разчита, че ще изпълнява поръченията на реалния собственик. Често това са роднини или съпрузи. Някои предприемачи пристъпват към този ход, за да намалят данъчната или осигурителна тежест върху фирмата. Други пък се притесняват от това, че в лично качество са натрупали задължения.
 
Законно ли е и какви са рисковете?
Формално назначаването на фиктивен управител попада в категориите на така наречените привидни-прикрити сделки. Те не са забранени от закона. Рисковете обаче са съществени. Задължително трябва да се вземе предвид невъзможността за ограничаване на представителната власт на управителя. Когато назначеното лице е близък роднина не винаги ще може да се избегне и проблемът, че реалният собственик прикрива свои задължения. Като цяло фигурата на фиктивен управител по-скоро не е приложима у нас. Тя е характерна за държави, които целенасочено се стремят да се превърнат в офшорна зона. България е привлекателна за чужди инвеститори с ниските си данъци, но анонимността е нещо, което законите ни не позволяват.
Фиктивен управител – как да назначим подставено лице във фирмата
Фиктивен управител – как да назначим подставено лице във фирмата
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg