Условна присъда

  • English
  • Български
  • Русский

Условна присъда

Какво е условна присъда?

При установено извършено престъпление държавата трябва да накаже престъпника и вместо ефективна присъда условната е една възможност за съда да отложи изпълнението на наказанието, което налага, след като признава подсъдимия за виновен в извършване на престъплението, за което му е повдигнато обвинение. Тоест при условната присъда лицето винаги се води осъждано.

За да е налице условна присъда, задължително трябва да има наложено наказание и то да е лишаване от свобода за определено време. Тогава съдът отлага за определен период от време изпълнението на наложеното наказание, но поставя на осъдения две условия, задължения, които трябва да изпълни:

  • в рамките на изпитателния срок да не извършва други престъпления;
  • и да работи или да учи, освен ако е задължен да се лекува.

 

Условното осъждане е правна възможност, а не задължение на съда.

В кои случаи може да се постанови условно осъждане?

  1. съдът да определи наказание, което да не е по –тежко от лишаване от свобода за срок не по – дълъг от три години. Причината за това се крие във възможността на съда да наложи наказание под този минимум, ако престъплението е извършено при множество смекчаващи отговорността обстоятелства или при наличието на едно изключително такова.
  2. лицето не е било осъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер;
  3. съдът да установи, че за да бъдат постигнати целите на правосъдието и най – вече за поправянето на извършителя, не е необходимо той да изтърпи наказанието си.

Когато има множество смекчаващи отговорността обстоятелства или съществува едно изключително такова, както и възможността за поправяне на осъдения без ефективно изтърпяване на наказанието може да бъде определено условно осъждане, но всичко това се доказва от ангажирания адвокат – защитника на осъденото лице.

Ако осъденият не извърши друго престъпление в изпитателния срок, след изтичането му, той не търпи наказанието лишаване от свобода, но ако извърши друго престъпление, то отложеното наказание лишаване от свобода се търпи изцяло или отчасти .

 

Условна присъда
Условна присъда
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg