Управление и прекратяване на собственост

  • English
  • Български
  • Русский

Управление и прекратяване на собственост

Управление на общата вещ
Общото притежание на едно право от няколко лица ги поставя в правоотношения във връзка с използването и управлението на общата вещ.
Управлението включва действия по поддържане на вещта в добро състояние, за да може тя да се използва според нейното предназначение.Всеки от съсобствениците може да ползва вещта без да пречи на другите да си служат с нея, може да иска да се извършат необходими разноски за нейното запазване. Когато съгласие има, то проблеми относно начина на ползване и управление на общата вещ обикновено не възникват. Но често интересите на съсобствениците влизат в стълкновение. В тези случаи законът овластява мнозинството на съсобствениците да вземе решение, но то не е задължено да управлява общата вещ. Това мнозинство не е някакъв оран за управление, тъй като съсобствеността нито е гражданско дружество, нито е юридическо лице. Затова, ако мнозинството не се произнесе, не вземе решение, отделният собственик не би могъл да търси обезщетение от мнозинството за вреди.
 
Управление и прекратяване на собственост
Управление и прекратяване на собственост
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg