УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВО, ДОГОВОР

  • English
  • Български
  • Русский

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВО, ДОГОВОР

Възможно ли е да се сключва Трудов договор с Управителя на дружество за дейността му, като управител?

Не, не е възможно!  Според трудовото законодателство Управителят на дружество няма характер на работник или служител. Правоотношенията между Управителя и Дружеството възникват при избора на управителя и има мандатен характер, а не трудов. Между двете страни се сключва Договор за управление, който е граждански, а не трудов. В Договора за възлагане на управление са уредени правата и задълженията на страните, като в това число и договорено възнаграждение / при наличие/.

Оттук следва, че при наличие на спор между Управителя и Дружеството, което е представляващ, същият не е трудов и не могат да бъдат присъдени обезщетения съгласно  Кодекса на труда, а е граждански по ЗЗД.

 

УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВО, ДОГОВОР
УПРАВИТЕЛ НА ДРУЖЕСТВО, ДОГОВОР
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg