Унищожаване на брак

  • English
  • Български
  • Русский

Унищожаване на брак

Унищожаване на брак

 

    Унищожаването на брака дава възможност да прекратите брак, който не искате повече да съществува. Това може да се постанови единствено от съд. Нямате право да сключвате друг брак докато тече производство за унищожаване на брака.

       Случаите, в които може да се унищожи брак са:

    Ако сте сключил брак докато сте били непълнолетни , но не сте получили разрешение от районния съд, бракът може да се унищожи.

    Ако страдате от душевна болест или слабоумие, които са основание да ви поставят под запрещение или вече сте поставен под пълно запрещение.

    Ако страдате от болест,за която не е знаел партньорът ви и застрашава живота или здравето на децата и съпругът/съпругата.

    Ако сключа брак със свои близки роднини като баща, майка, дядо баба, брат или сестра, близки братовчеди или мои осиновители или осиновени от мен деца.

   В случай, че бракът е сключен при нежелание от ваша страни поради отправена заплаха с опасност за вашия или този на ваши близки живот или здраве.

  За унищожаване на брака трябва да подадете искова молба до районния съд по постоянния адрес на другия съпруг. Ако има решение за унищожаване на брака, се прилагат всички последици, които настъпват след развод.

   Има възможност да искате от съда да постанови, че другият е бил недобросъвестен. Недобросъвестен се води когато е знаел, че бракът се сключва при нарушение на законовите изисквания- случаите, които изброихме в началото. При това положение разноските по делото ще бъдат за сметка на недобросъвестния ви съпруг.

 

Унищожаване на брак
Унищожаване на брак
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg