Удостоверение за наследници

  • English
  • Български
  • Русский

Удостоверение за наследници

Удостоверение за наследници

 

    За да ви се издаде удостоверение за наследници, е нужно да подадете молба- декларация в кметството на общината по постоянния адрес на наследодателя ви. Към молбата- декларация е необходимо да предоставите личната си карта и акта за смърт на починалия. Ако някой друг действа от ваше име, ще трябва той да има нотариално заверено пълномощно от вас. Накрая заплащате държавна такса. Тя е различна за всяка община.

      Всички наследници имат право да се ползват от удостоверението, след като се издаде.

     Всички наследници на починалия, било то живи или починали, се вписват с пореден номер, като трябва да е посочена връзката им с наследодателя, в удостоверението за наследници. Когато някой наследник е починал, в удостоверението се вписват неговите наследници с подномер.

   Удостоверението за наследници може да послужи при наследяване на наследствен имот,  при пенсии, при прехвърляне на наследствен имот, при делба, при издаване на нотариален акт за собственост по обстоятелствена проверка.

 

Удостоверение за наследници
Удостоверение за наследници
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg