Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

  • English
  • Български
  • Русский

Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот

 

    За да получите удостоверение за данъчна оценка, трябва да отидете в общината, в която се намира недвижимият ви имот и да представите: заявление по образец и документ, който да удостоверява правото ви на собственост върху имота, за който ви трябва удостоверението.

   Нужно е да вземете под внимание, че за да ви се издаде удостоверение трябва да заплатите дължимия данък за съответния имот. В случай, че не сте само вие собственик заплащате само вашата част от дължимия данък. Участието на останалите съсобственици в процедурата по издаването няма да бъде необходимо, поради тази причина не е нужно и да доказвате съгласието им.

  Ако удостоверението за данъчна оценка, което е издадено до определена дата, то е и валидно до тази дата. Но ако удостоверението е издадено след определената дата, неговата валидност е до края на годината, в която е било издадено.

   Общинският съвет на съответната община, където е имотът, определя размерът на таксите. Трябва да проверите в сайта на общината или на място, в общинската администрация за тези такси.

    Срокът, в който трябва да ви издадат удостоверение за данъчна оценка е две седмици от подаване на документите.

 

 

Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg