Трябва ли държавният или частен съдебен изпълнител да изпраща съобщение за всяко започнато от него изпълнение?

  • English
  • Български
  • Русский

Трябва ли държавният или частен съдебен изпълнител да изпраща съобщение за всяко започнато от него изпълнение?

Държавният или частният съдебен изпълнител е длъжен да изпраща съобщение на Националната агенция за приходите и Агенцията за държавни вземания за всяко започнато от него изпълнение и за всяко разпределение, тъй като държавата се счита винаги като присъединен взискател за дължимите й от длъжника данъци и други вземания, размерът, на които е бил съобщен на държавния или частния съдебен изпълнител до извършване на разпределението. Това обаче не е нарушение, на което длъжникът да може да се позове, тъй  като той може да има интерес само от предявяване на собствени, но не и на чужди права.
 
Трябва ли държавният или частен съдебен изпълнител  да изпраща съобщение за всяко започнато от него изпълнение?
Трябва ли държавният или частен съдебен изпълнител  да изпраща съобщение за всяко започнато от него изпълнение?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg