Трудов стаж

  • English
  • Български
  • Русский

Трудов стаж

Трудов стаж

 

Същност на трудовият стаж

 

    Това е времето, през което сте сключили трудов договор с работодателя си, работите като държавен служител или на държавна служба. Ако сте имали трудов договор според закони на друга държава. Също ако сте заемал длъжност в институция в Европейския съюз

    При упражняване на свободна професия като адвокат, стоматолог, художник, психолог с частна практика, занаятчия и т. н., няма да ви се зачита трудов стаж.

 

Изчисляване на трудовия стаж

 

  Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години. Времето, в което е изработено най- малко половината от законоустановеното работно време за страната се зачита за един ден трудов стаж. Тоест ако работното време е 8 часа, а вие сте назначен на 4- часов трудов договор, ще ви се признае стаж за пълен работен ден. Намаленото работно време, разбира се има значение за размера на осигурителните вноски и съответно за определяне на пенсията за осигурителен стаж и възраст, но не и за продължителността на трудовия стаж.

    За един месец трудов стаж ще се зачита времето, в което са изработени поне 21 дни от календарния месец. Съответно след 12 такива месеца ще придобиете една година трудов стаж.

 

Обстоятелства, при които се зачита трудов стаж без реално да работите

 

    Периодите от време, в които се зачита трудов стаж, когато не ходите на работа са в почивните и празничните дни; в ползвани платени и неплатени отпуски;  в ползвани неплатени отпуски за бременност, раждане и временна неработоспособност; времето, в което посещавате курсове, школи или някакви други форми за професионална квалификация и преквалификация, и нямате възможност да ходите на работа; ако сте били отстранени от работа заради извършено престъпление и не сте привлечени като обвиняем; ако сте били привлечени като обвиняем, но се оказва, че извършеното не е престъпление или пък че аз вие не сте извършителят.

 

Удостоверяване на продължителността на трудовия стаж

 

    Работодателят е длъжен да ви снабди с трудова книжка след постъпването ви на работа. В нея се записват всички данни, свързани с вашата работа – дата на постъпване и напускане на работа, причини за напускането и т. н.

 

Оказва ли трудовият стаж влияние върху възнаграждението?

 

    Получавате допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, което е определен процент към основната ви заплата, с всяка изминала година, в която работите на трудов договор. То не би трябвало да се промени, ако предприятието, в което работите, смени собственика си.

   При сключване на първия трудов договор през първата година нямате право на допълнително възнаграждение. След навършване на една година трудов стаж ще започне да се начислява съответният процент към заплатата, който ще расте с всяка следваща година стаж.

 

Трудов стаж
Трудов стаж
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg