Товарителница

Товарителница

  • English
  • Български
  • Русский

Товарителница

Товарителница

 

    Товарителница се издава, когато има превоз на товар при автомобилен, железопътен или въздушен транспорт и тя представлява доказателство за сключен договор между вас и съответния превозвач. Освен това тя доказва и състоянието, в което е товарът към момента на предаването и самото му предаване на превозвача.

    Ако вие изпращате стока, трябва да посочите точното й наименование и също така специфичните му свойства при наличието на такива.

   Когато превозвачът приема стоката, той има задължението да провери съдържанието на товарителницата и състоянието на товара и опаковката. При положение, че има някакви възражения е необходимо да ги впише в товарителницата.

     Изпращачът е длъжен да даде обезщетение на превозвача или на трети лица, ако има настъпили вреди, вследствие на вписани неточности от него в товарителницата.

     Видът на документите зависи по принцип от вида на превоза, който се извършва.

    Имате право и на товарителен запис. Той има възможност да се издаде, при който и да е превоз, но най- често това се случва при автомобилния. Товарителницата се равнява на товарителен запис при автомобилния превоз. Товарителния запис е важен, защото дава някои права по договора, който се сключили за превоза. Право да получи товара и да се разпорежда с него има този, който е легитимиран преносител на товарителния запис.

 

 

Товарителница
Товарителница
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg