Тежести върху имот

Тежести върху имот

  • English
  • Български
  • Русский

Тежести върху имот

Тежести върху имот

 

    Когато купувате даден имот върху него може да има тежести. Те са вид права, които не принадлежат на собственика, а на някакво трето лице, и той ще трябва да се съобразява с тях, когато използва имота. Тежестите могат да бъдат право на ползване, строеж, преминаване. В такъв случай дори вие да сте собственик на имота, правата на 3- тото лице се запазва и ще трябва да се съобразявате с него.

    Имате възможност да поискате издаване на удостоверение за тежести, в което ще се съдържа информация за третите лица. За да ви се издаде такова удостоверение, е нужно да попълните заявление, към което прилагате копия на всички документи относно имота- нотариални актове, удостоверение за наследници делби и др. След това подавате заявлението в Агенцията по вписвания  пред Съдията по вписванията. Ако той приеме подаденото от вас заявление, ще ви попита в какъв срок искате да е готово заявлението, защото има разлика в цената. До 7 работни дни е 10 лева, а до 3 работни дни е 30 лева. Таксата може да заплатите по банков път или с ПОС- терминал. Отивате на съответното гише с подписаното от съдията по вписвания заявление, към него прилагате и платената такса. Ще получите листче, с което ще може да вземете удостоверението след като е готово.

    Премахването на „тежестта” зависи от вещта, върху която имат права 3- те лица.

 

Тежести върху имот
Тежести върху имот
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg