Съкращаване на щат. Уволнение

  • English
  • Български
  • Русский

Съкращаване на щат. Уволнение

Съкращаване на щат. Уволнение

 

    Намаляване на обема на работа е предвидено в закона като основание за прекратяване на трудово правоотношение с предизвестие. Като работодател обаче, трябва задължително да направите подбор в този случай. Няма определена процедура, която трябва да следвате при подбора. Вие решавате кои работници да оставите на работа и кои не ( логично е да оставите тези, които са ви най- полезни).

    При подбора освен образованието на работниците, трябва да прецените уменията за изпълнение на длъжността, както и деловите и професионалните им качества.

     След извършване на подбора идва ред и на предизвестието. В него трябва да е записано, че прекратявате трудовия договор, както и: име, ЕГН, постоянен адрес на работника; основание за прекратяването на трудовия договор; дата, в която се счита прекратяване на договора; обезщетенията; подписа ви. В предизвестието се записва и срокът, след който ще бъде прекратен договорът. Той следва да бъде от 1 до 3 месеца, през което време работникът продължава да работи. След изтичането на този срок трябва да връчите заповед за прекратяване на трудовия договор.

      Има възможност да изплатите различни обезщетения.

    Всички обстоятелства, свързани с трудовото правоотношение, трябва да бъдат вписани в трудовата книжка на работодателя, включително прекратяването на трудовото правоотношение.

    Задължително трябва, в срок от 7 дни, да изпратите уведомление по образец до териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

 

 

 

Съкращаване на щат. Уволнение
Съкращаване на щат. Уволнение
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg