Студентско общежитие- кандидатстване

  • English
  • Български
  • Русский

Студентско общежитие- кандидатстване

Студентско общежитие- кандидатстване

 

  Тези, които имат право да живеят в студентско общежитие са студенти, докторанти или специализанти редовна форма. Обучаващите се в задочна форма, нямат право на общежитие. Ако вие или някой от вашето семейство притежавате жилище в даденото населено място или са ви предоставили такова от общината или държавата, нямате право да кандидатствате за общежитие. Обаче в случай, че родители ви живеят под наем имате право на такова.

    Необходимите документи за кандидатстване се определят от ректора на съответния университет с негова заповед. Подават се в комисията по настаняване.

    Настаняването в общежитие става, ако сте класирани. Всяко висше училище определя своите критерии за класирането. Всяка нова година се извършва класиране. Независимо дали вече живеете в общежитие през настоящата, ще трябва да подадете отново документи за участие в класиране, за да продължите да живеете там и следващата.

    Случаите, в които може да се настаните в общежитие без нужното по принцип класиране: ако имате непълнолетно дете и го отглеждате сами; ако вие и съпругът/ съпругата ви имате дете и сте в редовна форма на обучение; ако единият ви родител е починал; ако сте бил в дом за деца до пълнолетието ви и сте студент понастоящем; ако сте военноинвалид или с намалена работоспособност; ако сте чуждестранен студент; ако сте несемеен или сте част от многодетно семейство и ваш брат или сестра е студент, ученик, специализант, докторант.

      Може да подадете писмено възражение до ректора на университета в срок от 7 дни от обявяването на класирането в случай, че не сте доволен от него. Отново в 7- дневен срок от подаването на вашето възражение ректорът трябва да се произнесе по въпроса.

 

Студентско общежитие- кандидатстване
Студентско общежитие- кандидатстване
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg