Строежи изградени през 1987-1998г. без строителни книжа

Строежи изградени през 1987-1998г. без строителни книжа

  • English
  • Български
  • Русский

Строежи изградени през 1987-1998г. без строителни книжа

   Строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им , са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.
    Незаконни строежи, започнати в периода 8 април 1987 г. - 30 юни 1998 г., но неузаконени , не се премахват, ако са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или  ако са декларирани от собствениците им пред одобряващите органи до 31 декември 1998 г.
    Незаконни строежи, започнати след 30 юни 1998 г., но неузаконени , не се премахват, ако са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали за посочения период, и ако бъдат декларирани от собствениците им пред одобряващите органи в 6-месечен срок от обнародването на ЗУТ
    При отчуждаването на тези строежи  и на узаконени строежи,  те се оценяват и за тях се дължи обезщетение на собствениците по общия ред.
 

 

Строежи изградени през 1987-1998г. без строителни книжа
Строежи изградени през 1987-1998г. без строителни книжа
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg