Става ли общ на двамата съпрузи недвижим имот – дворно място, придобит чрез давностно владение по време на брака

  • English
  • Български
  • Русский

Става ли общ на двамата съпрузи недвижим имот – дворно място, придобит чрез давностно владение по време на брака

Представлява ли семейна имуществена общност недвижим имот – дворно място, придобит чрез давностно владение по време на брака, както и построеният в него гараж, изграден при условията на съвместен принос?

 
 
Когато придобивната давност е започнала и е изтекла през време на брака, следва изводът, че и двамата съпрузи са придобили правото на собственост върху недвижимия имот и той е станал имуществена общност. В такива случаи следва да се счита, че и двамата съпрузи са упражнявали фактическа власт върху имота. Същото разрешение следва и когато единият от съпрузите е започнал сам да владее като свой собствен недвижим имот още от преди сключването на брака, а придобивната давност изтече през време на брака. И в този случай, щом имотът се придобие през време на брака, той става имуществена общност, защото от значение е моментът на придобиването на имота.

 

Става ли общ на двамата съпрузи  недвижим имот – дворно място, придобит чрез давностно владение по време на брака
Става ли общ на двамата съпрузи  недвижим имот – дворно място, придобит чрез давностно владение по време на брака
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg