Спиране на изпълнително производство

  • English
  • Български
  • Русский

Спиране на изпълнително производство

Спирането на изпълнението е допустимо както за цялото изпълнително производство,така и за конкретно изпълнително действие. Взискателят може да обжалва акта на съдебния изпълнител за спиране пред окръжен съд.При спряно дело не могат да се извършват изпълнителни действия - опис и продажба на имущество, предаване на движими вещи, изготвяне и предявяване на разпределение на суми, както и тяхното изплащане.
Спирането на изпълнителното производство има за последица спиране на всички срокове, които текат по делото, включително давностните. Освен  когато взискателят е спрял изпълнението по свое искане, двугодишният срок за перемпция тече, за разлика от другите хипотези на спиране.
Спирането на изпълнението настъпва по три възможни начина - чрез акт на съдебния изпълнител; чрез съдебен акт, който постановява спирането, както и по силата на закона.
 
Спиране на изпълнително производство
Спиране на изпълнително производство
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg