СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

  • English
  • Български
  • Русский

СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Често срещани случаи на спиране на изпълнителното производство са при откриване или предстоящо откриване на производство по несъстоятелност. Спирането по този ред е особено, когато са налице няколко солидарни длъжници или ипотекарни и заложни длъжници. Спирането се отнася единствено за имуществото, което е в патримониума на лицето, за което е открито производство по несъстоятелност, тъй като то става част от масата на несъстоятелността. При положение че има други длъжници или имущества, които са на други лица, изпълнението се продължава спрямо тях. В тази хипотеза производството на практика не се възобновява,тъй като дружества, които след започване на процедура по несъстоятелност са провели оздравителен план, на практика няма или са изключения. Обикновеното продължение на процедурата е прекратяване на изпълнителното производство при приемане на вземането на взискателя от синдика и одобряването на списъка на последния от съда в производството по несъстоятелност.
 
Спирането на изпълнителните производства в хипотезите, посочени в Трговския закон и в Закона за банковата несъстоятелност, е предвидено, за да бъде защитена масата на несъстоятелността,тъй като универсалното принудително изпълнение има приоритет пред индивидуалното, с оглед възможността в несъстоятелността да предявят вземанията си и да се удовлетворят всички кредитори, докато в индивидуалното принудително изпълнение се удовлетворява само отделен кредитор.
СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ПРИ НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg