Спедиторски услуги

  • English
  • Български
  • Русский

Спедиторски услуги

Спедиторски услуги

 

Транспорт на стоки от производителя до продавача или клиента се организира от доставчик на спедиторски услуги- той може да бъде човек или фирма. За да бъдат транспортирани стоките, спедиторът се свързва с доставчик. За транспортиране на стоката до конкретната дестинация, доставчиците могат да използват- камиони, кораби, влакове, самолети. Много често за доставяне на една стока използват различни средства.

Следва да се сключи договор, след като намерите спедиторска фирма, от която да се ползвате. Доставчикът на спедиторски услуги организира доставката на стоката чрез договор с фирма превозвач. Дадения договор се сключва от спедитора, а вие трябва да платите уговореното възнаграждение.

Спедитора е този, който отговаря за транспортирането на стоката. Той решава дали да извърши превоза или да наема фирма- превозвач. В случай, че реши сам да извърши превоза има същите права и задължения като един превозвач. Носи отговорност за своите действия и за тези на превозвачите, ако има наети, до предаването на товара. След като спедиторът е наел фирма- превозвач и сключи договор с нея, той трябва да се отчете пред вас за разходите, които е направил по този договор.

Спедиторът е длъжен да пази товара или да предаде да го пази друг, ако не може да намери получателя на дадения адрес, а и също да ви извести за това.

Когато товарът се изгуби,  фирмата- превозвач отговаря пред вас или спедитора в зависимост от кое име е сключен договорът.

При положение, че стоката е чуплива или пък е живо същество, трябва задължително да уведомите спедитора. От своя страна същия пък, ако прецени, че опаковката на товара е неподходяща той трябва да ви каже, иначе ще се наложи да поеме отговорност за повредите заради недобрата опаковка.

Важно е да знаете, че е необходимо да включите всички документи, които се изискват за достигане на товара до получателя. Заплащането става по предварителна уговорка. Ако не сте се уговорили предварително, прието е да се заплаща за услугата, извършена от спедитора, при сключване на договора.

 

Спедиторски услуги
Спедиторски услуги
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg