Следва ли саморъчното завещание да съдържа ЕГН на завещателя

  • English
  • Български
  • Русский

Следва ли саморъчното завещание да съдържа ЕГН на завещателя

Следва ли саморъчното завещание да съдържа ЕГН на завещателя, при положение, че в закона  не е регламентирано такова изискване?  Непосочването на ЕГН на завещателя в саморъчно завещание, основание ли е за отказ на вписването му?

 
 
Съгласно ЗН саморъчното завещание следва да съдържа означение на датата, когато е съставено, и да е подписано от завещателя, като подписът трябва да бъде поставен след завещателните разпореждания. Никъде в посочената разпоредба не се предвижда посочването на единен граждански номер нито на завещателя, нито на наследника, респ. заветника.
 Постоянният адрес на завещателя, както и ЕГН  следва да се съдържат в представените към молбата документи, необходими за извършване на вписването на завещанието, като протокол за обявяване на саморъчно завещание, данъчна оценка на притежаваните имоти, декларация от заветника и др..  Те могат да бъдат установени от съдията по вписванията при извършваната от него проверка. 
От което следва, че непосочването в саморъчно завещание на ЕГН и на постоянен адрес на завещателя не е пречка за неговото вписване, след като същите се установяват от другите представени с молбата документи.

 
Следва ли саморъчното завещание да съдържа ЕГН на завещателя
Следва ли саморъчното завещание да съдържа ЕГН на завещателя
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg