Син талон – отнемане и връщане на контролни точки!

Син талон – отнемане и връщане на контролни точки!

 • English
 • Български
 • Русский

Син талон – отнемане и връщане на контролни точки!

Син талон – отнемане и връщане на контролни точки

 
“Аз не спазвам пътни знаци, те са само за глупаци! Имам си кола и книжка, независим съм от всякакъв обществен транспорт. Мога да отида където си поискам и когато си поискам”. Така разсъждават много. Нещата обаче не са толкова лесни. Винаги “в пространството” ще съществуват правилата за движение, с които трябва да се съобразявам и нарушението на които ще има неблагоприятни последици за мен.  В този ред на мисли cъвсем основателно и логично изниква въпросът запознат ли съм с това какво е син талон и кога, как и защо се отнемат и възстановяват точки?
 
Син талон
Когато ми издават свидетелството за управление на МПС (т.е. когато вземам книжка) заедно с това получавам и един талон. На него са записани трите ми имена, ЕГН-то, номерата на талона и на свидетелството ми за управление, първоначалния брой точки и мястото, където се водя на отчет. Този талон се нарича контролен, още син талон, служи за потвърждаване на валидността на книжката ми и съдържа определен брой точки. Тяхната функция е отчитане на извършените от мен нарушения, т.к. при всяко ми се отнемат точки. Максималният брой точки е 39 и не се променя дори да ми издадат и свидетелство за управление на МПС от друга категория, напр. имам книжка за кола и за мотор или управлявам освен лек автомобил категория В, и товарен автомобил, категория С, – точките ми са 39, не 78. От 21.01.2017, новите водачи обаче получават първоначално 26 точки, а останалите 13 получават след като придобият 24 месеца шофьорски стаж.
 
1. Отнемане на точки – oснования
 
Точки могат да ми бъдат отнети само и единствено на основанията, предвидени в действащото законодателство. А те са: 
 
ако шофирам “почерпен”, след като съм употребил алкохол, като допустимата концентрация на алкохол в кръвта е от 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително – 10 точки;
Важно! Ако концентрацията на алкохол в кръвта ми е над 1,2 промила нося и наказателна отговорност и мога да бъда осъден на лишаване от свобода от 1 до 3 години и с глоба от двеста до хиляда лева.
 
 • ако съм достатъчно “благоразумен” да повторя шофирането в нетрезво състояние – 15 точки;
 • ако откажа да ме проверят с техническо средство за установяване употребата на алкохол или упойващи вещества в кръвта ми – 12 точки;
 • ако управлявам МПС, на което табелите с регистрационния номер не са поставени на определените за това места – 8 контролни точки;
 • ако управлявам МПС, което не е регистрирано по надлежния ред или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер – 10 контролни точки;
 • ако наруша на правилата за преминаване през железопътен прелез – 5 контролни точки;
 • ако  превиша разрешената максимална скорост с над 50 km/h в населено място или извършвам обществен превоз на пътници и опасни товари  – 12 контролни точки;
 • ако не спра на пътен знак “Стоп” – 8 контролни точки;
 • ако използвам мобилен телефон докато шофирам без хендсфри – 6 контролни точки;
 • ако не си сложа предпазения колан или каската – 6 контролни точки;
 • ако превозвам  деца без да спазя изискванията за обезопасяването им – 6 контролни точки;
 • ако премина при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването – 8 контролни точки, а ако го направя повторно – 12 контролни точки;;
 • ако не дам предимство на пешеходец при преминаване през пешеходна пътека – 8 контролни точки;
Важно! Отнемането на точки не е единствената санкция, в отделните случаи, според разпоредбите на закона, могат да ми наложат глоба, да ми вземат книжката или да ме осъдят на лишаване от свобода.
 
Златен талон – отнемане на точки
Ако съм от примерните водачи, които 6 години не са имали никакви нарушения на пътя, подал съм заявление и съм отличени със златен талон “Водач на МПС без наказания”, ми се отнемат точки само при шофиране в нетрезво състояние и ако откажа да ми направят алкохолна проба. В този случай заплащам глоба, талонът ми се отнема и получавам син. 
 
Повече за златния талон.
 
2. Отнемане на точки – процедура
 
Когато извърша нарушение, органите на реда ме хванат в крачка и ми съставят акт за това, ми се взема синия талон. 
Колкото и да ме е яд, не трябва да късам екземпляра от акта, който ми е връчен, а да се го запазя “най-прилежно”, защото той замества талона за срок от 1 месец.
Въз основа на акта се издава наказателно постановление, с което ми се налага съответното наказание – глоба; лишаване от правото да управлявам МПС. Точките ми се отнемат с влязло в сила наказателно постановление, където задължително се посочва колко точки ми се отнемат и колко ми остават. 
Наказателното постановление заменя контролния талон за период от един месец след влизането му в сила, съответно от решението или определението на съда при обжалване. 
Талонът ми се връща, когато изпълня задължението, наложено ми с наказателното постановление (платя си глобата). 
Какво става ако са ми отнети всички точки?
Ако се стигне до там, че да ми отнемат всички точки, губя придобитата правоспособност и съм длъжен да върна свидетелството за управление в съответната служба на Министерството на вътрешните работи, т.е. вземат ми книжката. Мога да се явя на изпит за придобиване на правоспособност за водач на МПС отново не по-рано от 6 месеца от датата, на която съм върнал своята книжка в съответното поделение на МВР.
 
Възстановяване (връщане) на точки
Точките ми се възстановяват в два случая: 
 
Служебно от органите на МВР до максималния размер (39т.) след изтичане на две години от датата, на която е влязло в сила последното наказателно постановление, с което са ми отнети контролни точки, т.е. 2 години трябва да съм “чист като снежинка” на пътя.
Чрез частично увеличаване с 1/3 от първоначалния брой точки, след като съм преминал допълнително обучение, но не повече от веднъж за срок от 1 година. Например, шофирал съм 2 пъти в нетрезво състояние и са ми взели 25 точки, в ако мина допълнително обучение, в резултат на него контролните ми точки могат да бъдат увеличени с не повече от 13 и то само веднъж за 1 година.
Син талон – отнемане и връщане на контролни точки!
Син талон – отнемане и връщане на контролни точки!
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg