Регистриране на пътно превозно средство на територията на България

  • English
  • Български
  • Русский

Регистриране на пътно превозно средство на територията на България

                                            Регистриране на кола на територията на България

 

Регистрацията на кола е важна процедура, която трябва да се извърши след закупуването на нов автомобил или при трансфер на собствеността на вече регистрирано превозно средство. Това осигурява правната и идентификационна принадлежност на превозното средство и е необходимо за законното му движение по пътищата. Ето някои основни стъпки и изисквания за регистрация на кола:
 
1.Документи: За регистрацията на колата, обикновено се изискват следните документи:
 •Свидетелство за наличие на техническа годност (Талон) - издава се след преминаване на технически преглед на автомобила.
 •Документ за собственост: Зависи от случая, може да бъде фактура, договор за покупко-продажба, декларация за дарение и др.
 •Лични документи: Лична карта или паспорт на собственика.
 •Застраховка за гражданска отговорност: Застраховка, която покрива отговорността на собственика на автомобила за причинени щети на трети лица при участие в Пътно-транспортни произшествия.
 
2.Подаване на документите: Обикновено те се подават в местната поделение на Агенцията за регистрация на превозни средства (АРПС). Там трябва да се попълнят съответните формуляри и да се заплатят такси и такси за регистрация.
 
3.Издаване на регистрационен номер: След одобрение на документите и плащане на съответните такси, собственикът на колата получава регистрационен номер и регистрационни табели. Те трябва да бъдат поставени на автомобила в съответствие със законодателството.
 
Регистрацията на кола е необходима за осигуряване на безопасността на пътния движение и съответствие със законите на дадената държава. За да се получи точна и подробна информация относно процедурата за регистрация на кола в конкретната държава.
 
При нужда от консултация и съдействие се свържете с нас на тел. 0895645940 
 
 
Регистриране на пътно превозно средство на територията на България
Регистриране на пътно превозно средство на територията на България
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg