Регистрация на МПС в чужбина (ЕС) – кога и как?

Регистрация на МПС в чужбина (ЕС) – кога и как?

 • English
 • Български
 • Русский

Регистрация на МПС в чужбина (ЕС) – кога и как?

Регистрация на МПС в чужбина (ЕС) – кога и как?

 
Предстои ми преместване в друга държава членка на ЕС. Възможно ли е да продължа да използвам автомобила си с български регистрационни номера, или е необходимо да го регистрирам повторно? Има ли определени срокове и какво се случва, ако не бъдат спазени? За да бъда по-добре информиран за тези условия и ситуации, ще обърна внимание на разясненията по-долу.
 
Важно ли е за колко време съм в чужбина?
Първоначално трябва да направя разграничение между временен престой и постоянно пребиваване в друга страна членка на ЕС.
 
Временен престой
 
Ако пребивавам постоянно в дадена страна членка (в случая – България), но прекарвам в друга страна от ЕС по-малко от 6 месеца, не се налага да регистрирам повторно колата си и ще мога да я ползвам с български регистрационни номера. При временния престой в друга страна от ЕС не е необходимо да плащам каквито и да е данъци за регистрация там, но е възможно да се наложи да заплатя други данъци, свързани с използването на моя автомобил в съответната страна (пътни данъци като винетка, данък върху превозното средство и др.).
 
Важно!  В този случай обаче не мога да:
 
 • продавам;
 • отдавам под наем;
 • заемам автомобила си на някого, който живее в тази държава (мога обаче да заема колата си на приятели или членове на моето семейство, които не пребивават постоянно в тази страна от ЕС).
 • Постоянно пребиваване
 
Ако планирам дългосрочно преместване в друга държава от ЕС, т.е за повече от 6 месеца, то трябва да се запозная с националните правила за регистриране на автомобил в съответната държава. През първите 6 месеца от датата на пристигането ми в страната нямам задължението да регистрирам колата си. Ако обаче остана повече от 6 месеца, длъжен съм да регистрирам автомобила си. Ако не го направя, ще трябва да заплатя евентуални санкции за митническо нарушение под формата на глоби, така че внимателно трябва да следя от кога и за колко време съм шофьор в друга страна на ЕС.
 
Важно! Мога да не регистрирам колата си след изтичането на тези 6 месеца в следните случаи:
 
  Ако съм учащ и единствената причина за пребиваването ми в друга страна е свързана с обучението ми, то мога да ползвам колата си, без да я регистрирам или да плащам данъци там, докато съм записан в местно учебно заведение. Ако обаче започна работа по време на престоя си там като студент, трябва да регистрирам колата си;
  Ако съм трансграничен работник и редовно пътувам до работното си място в друга държава членка на ЕС, автомобилът ми може да остане с регистрационните номера, издадени от страната, в която живея. 
Процедура по регистрация
Тъй като няма общи европейски правила за регистрация на превозните средства и всяка държава членка прилага свои процедури по регистрация, те могат да налагат свободно регистрационни такси и да установяват вътрешни правила за регистрация на автомобили.
В общия случай при процедурата по регистрация трябва да представя следния набор от документи:
 
 • сертификат за съответствие за нови автомобили – Той се издава се от производителя и доказва, че техническите характеристики на автомобила отговарят на стандартите за безопасност и опазване на околната среда. Може да бъде европейски, валиден за всички страни членки на ЕС, или национален, който е валиден само в рамките на страната, в която е издаден;
 • свидетелство за регистрация на вече регистрирани автомобили;
 • доказателство за сключена застраховка;
 • доказателство за собственост;
 • доказателство за платен ДДС спрямо националните правила за пресмятане и заплащане на ДДС;
 • доказателство за техническа изправност 
 • заплащане на регистрацията на автомобила/пътен данък.
Регистрация на МПС в чужбина (ЕС) – кога и как?
Регистрация на МПС в чужбина (ЕС) – кога и как?
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg