Реабилитация

Реабилитация

 • English
 • Български
 • Русский

Реабилитация

Осъждан сте! Ще започвате нова работа или поради друга причина имате нужда от чисто свидетелство за съдимост! То тогава трябва да бъдете реабилитирани.

Самата Реабилитация заличава осъждането и отменя за в бъдеще негативните му последици и лицето се третира по-нататък като „неосъждано”.

 Реабилитацията е Два вида:

 1.  по право   И
 2.  по съдебен ред.

            1. Реабилитацията по право настъпва в следните случаи:

 • Ако сте осъдени  условно и в изпитателния срок не сте извършили друго престъпление, поради което следва да изтърпите отложеното наказание; 
 • Ако сте осъдени на лишаване от свобода до три години или на пробация, ако в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата или намаленото с работа или помилване наказание не сте извършили друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание;
 • Ако сте осъдени заедно или поотделно на глоба, обществено порицание или лишаване от права, и ако в течение на една година от изпълнение на наказанието не сте извършили друго престъпление от общ характер
 • Ако сте осъдени като непълнолетни и ако в течение на две години от изтърпяване на наказанието не сте извършили друго престъпление от общ характер, за което ви е наложено наказание лишаване от свобода.

Осъждано лице може да бъде Реабилитирано  по право само веднъж, като пълнолетно!

            2. Когато реабилитация не може да настъпи по право, то тогава можете да бъдете реабилитиран чрез съда. Необходимо е да бъдат налице следните предпоставки:

 • наказанието да бъде изтърпяно;
 • в случаите когато има причинените вреди те да бъдат обезщетени;
 • наложените глоби да бъдат платени.

      Съдът прави индивидуална преценка относно личността и цялостното поведение на дееца- дали той действително се е поправил и заслужава да бъде третиран като „неосъждан”.

      Компетентен съд, който да постанови реабилитацията е  съдът, който е гледал делото и постановил присъдата като първа инстанция.

      Ако сте  осъдени с няколко присъди от различни съдилища, следва да се обърнете към съда, който е наложил най-тежкото наказание, а когато наказанията са еднакво тежки - към съда, който е постановил последната присъда.

      Важно е да знаете, че  при отхвърляне на молбата нова молба може да подадете не по-рано от една година след постановяване на определението.

       Реабилитация може да искат и наследниците на осъдения след неговата смърт, ако последният е имал право на това.

 

Реабилитация
Реабилитация
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg