Развод по взаимно съгласие

  • English
  • Български
  • Русский

Развод по взаимно съгласие

Развод по взаимно съгласие

 

    Граждански брак по взаимно съгласие се прекратява само с постановено от съда съдебно решение. Основен елемент тук е съгласието, а втори е елемент е споразумението.

    Двамата съпрузи трябва да подадат молба за развод, която да е подписана и от двамата, до районния съд. С молбата заявяват, че и двамата са съгласни да прекратят брака си. Съдът няма нужда от причини защо съпрузите са стигнали до това решение. Трябва да потвърдят лично и пред съда, затова ако не се явят без уважителна причина в съдебното заседание, делото се прекратява.

   Споразумението, което е важна част при развода по взаимно съгласие, трябва да се изложи пред съда. В него трябва да са вписани: кой ще упражнява родителските права, издръжка и лични отношения на децата, местоживеене на децата, фамилното име, ползване на семейно жилище, имуществени отношения. Споразумението може да бъде заявено в съдебното заседание или да бъде писмено. Мерките, вписани в него може да се изменят по молба на родителите в случай, че обстоятелствата относно положението на децата се измени съществено. С последващо споразумение, утвърдено от съда, съпрузите имат възможност да променят местожителството на децата, ако разбира се и двамата са съгласни.

   При положение, че решението е положително, т.е. се допуска разводът то не може да бъде обжалвано. Следователно при отрицателно решение то може да бъде обжалвано.

 

Развод по взаимно съгласие
Развод по взаимно съгласие
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg