Развод по взаимно съгласие. Съдебно заседание и решение за прекратяване на брака.

Развод по взаимно съгласие. Съдебно заседание и решение за прекратяване на брака.

  • English
  • Български
  • Русский

Развод по взаимно съгласие. Съдебно заседание и решение за прекратяване на брака.

    Развод по взаимно съгласие може да се постанови от съда само и единствено при наличие на:
       -сериозно и непоколебимо взаимно съгласие на съпрузите за развод, без да издирва мотивите им за прекратяване на брака,
     -споразумение представено от съпрузите, относно местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, личните отношения и издръжката на децата, както и относно ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите и фамилното име. Те могат да се споразумеят и по други последици на развода.
   Решаваща е общата воля за прекратяване на брака. Следователно съпрузите задължително трябва да са дееспособни.
  Съгласите е непоколебимо, когато волята на страните е твърда, категорична и окончателна. Сериозно съгласие  означава, че взетото решение за развод е обмислено предварително и е мотивирано от големи неразбирателства или важни причини.
  Допускат се при изменение на обстоятелствата, искове относно упражняването на родителските права и издръжката на децата след прекратяване на брака по взаимно съгласие.
   Съдът решава не спор, а съдейства за постигане на искания от страните резултат за прекратяване на брака по взаимно съгласие.
   В решението си съдът възпроизвежда договорените между страните последици след прекратяване на брака. Ако решението е положително ,не се предвижда възможност за обжалване. При отрицателно решение, то може да бъде обжалвано и то от двамата съпрузи заедно.
    Председателят на съда призовава съпрузите, които трябва да се явят лично за да потвърдят, че решението им да прекратят брака си е взаимно, сериозно и непоколебимо. В случай, че някой от съпрузите не се яви без уважителни причини на заседание, делото се прекратява. След като се убеди, че съгласието на съпрузите да се разведат е сериозно и непоколебимо, и намери, че постигнатото споразумение не противоречи на закона и е в интерес на децата, съдът допуска развода и утвърждава споразумението с решение.
    Разноските и таксите по водене на делото се разпределят между съпрузите-молители съобразно уговореното в споразумението или разноските остават в тежест на всеки от тях, както са ги направили.

 

 

Развод по взаимно съгласие. Съдебно заседание и решение за прекратяване на брака.
Развод по взаимно съгласие. Съдебно заседание и решение за прекратяване на брака.
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg