Работа при непълнолетни

Работа при непълнолетни

  • English
  • Български
  • Русский

Работа при непълнолетни

Работа при непълнолетни

 

    По закон лица навършили 16- годишна възраст имат право да започнат работа, ненавършили 16 години също могат, но има допълнителни изисквания към работодателя, работното място, работното време и въпросното лице.

    Лица, които не са навършили 15 години могат да работят в киното, оперното, цирково или театрално изкуство, но трябва да имат поне 13 за момчета и 14 за момичета, навършени години. Участието във филми и театрални представления няма възрастова граница.

   Може да се сключва трудов договор на лица под 14 години, но от родителя или настойника на конкретното лице. А при навършени 14 години, задължително трудов договор се сключва с писменото съгласие на родителя.

    Нужно е да бъде издадено разрешение от Инспекцията по труда и да бъде изготвено медицинско заключение.

    Работодателят е длъжен да се съобрази работното време с училищната програма, за да не пречи на образованието на лицето.

    Работното време може да бъде до 4 часа на дневно с почивка не по- малка от 30 минути. При положение, че почивката съвпада с времето за хранене, тя не може да е по- кратка от един час.

    При лица навършили вече 16 години нощният труд е забранен, максималният работен ден е 7 часа на ден, имат право на платен отпуск от минимум 26 работни дни.

    За полагане на труд отново са нужни медицински преглед, медицинско заключение и разрешение на Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда”.

 

Работа при непълнолетни
Работа при непълнолетни
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg