Работа по време на Корона вирус

  • English
  • Български
  • Русский

Работа по време на Корона вирус

Какво е нужно да направи работодателят за осъществяване на работа по време на Корона вирус?

Промяна на формата на работа по време на Корона вирус

При обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка работодателят може да възлага на работника да извършва временно надомна работа и/или работа от разстояние. Съгласието на работника не се изисква. В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор.

Работодателят трябва да издаде заповед по силата на която да въведе този вид работа по време на Корона вируса.

Спиране на работата на предприятието при работа по време на Корона вирус

При обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка работодателят може със заповед да спре работата на предприятието, на част от предприятието или на отделни работници за целия период или за част от него до отмяната на извънредното положение.

При спиране на работата на предприятието или на част от него със заповед на държавен орган, работодателят е длъжен да не допуска работниците или служителите до работните им места за периода, определен в заповедта.

Всички тези правила са валидни до отпадане на мерките, обявени при извънредна епидемична обстановка!

 

 

 

Работа по време на Корона вирус
Работа по време на Корона вирус
Всички полета са задължителни. Моля попълнете кода от картинката.

Адвокат Юлия Данова

9010, Варна, ул. "Добротица" 3

Моб: +359 895 64 59 40

Сайт: advokatvarna.com

Ел.поща: iulia.danova@abv.bg